skip to Main Content

SEMINARI

IZ OBLASTI POREZA, FINANSIJA, RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE

Novo

WEBINAR
ZIPS pro

SET FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA NOVIM OBRASCIMA

UMANJENJE VRIJEDNOSTI DUGOROČNE IMOVINE (MRS 36)

PRIMANJA ZAPOSLENIKA PO DRUGIM (RAZLIČITIM) OSNOVAMA

VRŠENJE UPRAVLJAČKIH PRAVA U DRUŠTVIMA KAPITALA

 

 

02.

DECEMBAR
2022.

Novo

WEBINAR
ZIPS pro

„NOVČANE POMOĆI RADNICIMA“
„POREZ PO ODBITKU“
„NOVI PROPISI IZ OBLASTI INDIREKTNIH POREZA“
„UTVRĐIVANJE POREZNE OBAVEZE PROCJENOM“
„REGISTRACIJA/DEREGISTRACIJA U SISTEM PDV-A“
„RAČUNOVODSTVENE SPECIFIČNOSTI U SKLADU SA NOVIM KONTNIM OKVIROM“

 

 

13.

OKTOBAR
2022.

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

Novo

WEBINAR
ZIPS pro

KOMUNALNE TAKSE, IZMJENE OSNOVICE ZA OBRAČUN PDV-A, PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI 16, STARI I TRADICIONALNI ZANATI

 

12.

MAJ
2022.

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

„SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA U FEDERACIJI ZA 2021.“
„RASPODJELA DOBITI  I POKRIĆE GUBITKA“
„PRIJAVLJIVANJE  POREZA NA DOHODAK  U FEDERACIJI BIH ZA 2021.“

16.

MART 2022.

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021. GODINU
NAJNIŽA PLAĆA U FEDERACIJI BiH
PRIPREME ZA PODNOŠENJE POREZNIH I DRUGIH PRIJAVA
PRIMJENA INFORMACIONIH ALATA PRI ANALIZI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 

15.

FEBRUAR 2022.

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

– NOVI KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA
-SADRŽAJ I FORMA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA
-OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA – REZIDENATA I NEREZIDENATA U FBIH
-PRIPREME ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I OBRAČUN PDV-A NA KRAJU GODINE
-POPIS IMOVINE I OBVEZA
-PRIMJENA MSFI ZA MALA I SREDNJA PRIVREDNA DRUŠTVA U FEDERACIJI BIH

09.

DECEMBAR 2021

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

“NOVI KONTNI OKVIRI I OBRASCI”
“DODATNA I DOPUNSKA
DJELATNOSTI RAČUNOVOĐA”
“OPOREZIVANJE SAMOSTALNOG RADA”
“SOLIDARNA ODGOVORNOST DUŽNIKA INDIREKTNIH POREZA”
“PDV OBVEZNICI KOJIMA SU DODIJELJENA JAVNA OVLAŠTENJA”
“STATUS POREZNOG OBVEZNIKA – FIZIČKOG LICA”
“INTERNA REVIZIJA U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI”
“KONTROLA KVALITETE RADA PRAVNIH LICA I PODUZETNIKA KOJI PRUŽAJU RAČUNOVODSTVENE USLUGE”

21.

OKTOBAR 2021

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

“NOVI PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK”
“POSTUPANJA INSPEKTORA PRILIKOM PDV-E KONTROLE”
“SPECIFIČNOSTI KOD DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA”

08.

JUL 2021

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

„FINANSIJSKO UPRAVLJANJE, KONTROLA I INTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU“
„OPOREZIVANJA USLUGA I POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA PDV-OM“
„OPOREZIVANJE STATUSNIH PROMJENA PRIVREDNIH DRUŠTAVA“

27.

MAJ 2021

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

“SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA U FEDERACIJI ZA 2020.”
“PRIJAVLJIVANJE  POREZA NA DOHODAK  U FBIH ZA 2020.”
“RASPODJELA DOBITI  I POKRIĆE GUBITKA”
“NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI”
“OSTALE AKTUELNOSTI”

 

11.

MART 2021

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020., ULOGA I ZNAČAJ FINANSIJSKIH POKAZATELJA U ANALIZI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, POREZNE PRIJAVE ZA 2020. ELEKTRONSKO DOSTAVLJANJE KIF-A I KUF-A

12.

FEBRUAR 2021

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

“PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I OBVEZNIKA SAMOSTALNE DJELATNOSTI ZA 2020.”

“PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POZAJMICA”

“PDV TRETMAN KOD STATUSNIH PROMJENA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA I PRENOSA
CJELOKUPNE ILI DIJELA IMOVINE PORESKOG OBVEZNIKA”

12.

DECEMBAR 2020

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

Novo

WEBINAR
ZIPS pro

PRINUDNA NAPLATA DIREKTNIH I INDIREKTNIH POREZA,
ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-A I KUF-A,
SPECIFIČNE SITUACIJE OBRAČUNA PDV-A ,
INTERNA REVIZIJA U FUNKCIJI EFIKASNOSTI SISTEMA INTERNIH KONTROLA

26.

OKTOBAR 2020

WEBINAR
ZIPS pro

POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA PERIOD I – VI 2020., POREZ PO ODBITKU,  OBRAČUN GRANIČNIH TROŠKOVA, KODEKS ETIKE ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE U KONTEKSTU SAČINJAVANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA FER I ISTINITOJ OSNOVI

 

 

 

06.

JUL 2020

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

CORONA ZAKON I SUBVENCIONIRANJE DOPRINOSA, SUBVENCIONIRANJE DIJELA NETO PLAĆA PO KANTONIMA, NAJMOVI, VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA, RAČUNOVODSTVENE PREVARE I PDV-E AKTUELNOSTI, NAJNOVIJI PRIJEDLOG IZMJENA ZOR-A I ROKOVI POSTUPANJA U SUDSKIM POSTUPCIMA

 

 

21.

MAJ 2020

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

AKTUELNA PITANJA POSLOVANJA ZA VRIJEME PANDEMIJE:
POREZI, OBRAČUN PLAĆA I NAKNADA, RADNO-PRAVNI ODNOSI, KREDITNI POSLOVI I NOVI PROPISI
(U PRIPREMI)

 

28.

APRIL 2020

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA ZA 2019.
I GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

11-13

MART 2020

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

„ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a I KUF-a“
„MSFI 16 – NAJMOVI“
“PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019.”
“POPIS IMOVINE I OBVEZA”

 

16-20

DECEMBAR 2019

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

NAJČEŠĆE (NE)NAMJERNE GREŠKE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA“
„ODGOVORNOST ZA GREŠKE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA“
„OPOREZIVANJE IMOVINE PRAVNIH I FIZIČKIH LICA“
„SPECIFIČNOSTI PRIMJENE PDV-a“
„PREKRŠAJ ILI KRIVIČNO DJELO UTAJE POREZA, PRIMJERI I PRAKSA“

15-18

Oktobar 2019

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

„POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA I-VI 2019.“
„POREZ PO ODBITKU U FEDERACIJI BiH“
„NAKNADE KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE“
„FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA, INTERNA KONTROLA I REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU“

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

24-26

Jun 2019

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA ZA 2018. I GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

12-15

Mart 2019

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

GODIŠNJI OBRAČUN I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH I POREZNIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU

 

12-15

Februar 2019

Jednodnevni
seminar

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA – Decembar/Prosinac 2018. godine

“PRIPREME ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I OBRAČUN PDV-a NA KRAJU GODINE”
“OTPIS I/ILI ISPRAVKA VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA”
“POPIS IMOVINE I OBVEZA”
“SALDIRANJE POSLOVNIH KNJIGA OBVEZNIKA SAMOSTALNE DJELATNOSTI”
“(NE)OPOREZIVANJE DIVIDENDI I UDJELA KAO PRIHODA PO OSNOVU UČEŠĆA U RASPODJELI PRIVREDNIH DRUŠTAVA”
“MSFI 16 – NAJMOVI I MSFI 15 – PRIHODI OD UGOVORA S KUPCIMA”
“IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU U FEDERACIJI BiH”

18-21

DECEMBAR 2018

Jednodnevni
seminar

“PRIMJENA NOVOG MSFI 16 – NAJMOVI”
“POVEZANA LICA U SISTEMU PDV-a”
“TRANSAKCIJE OSLOBOĐENE PDV-a”
“OPOREZIVANJE PROMETA NEKRETNINA U FBiH”

28

Novembar 2018

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
&
ISPRAVKE VRIJEDNOSTI, REZERVISANJA I  VREMENSKA RAZGRANIČENJA
&
REGISTRACIJA KORISNIKA ELEKTRONSKIH USLUGA UINO
&
AKTUALNOSTI U VEZI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
&
KRIVIČNO-PRAVNA I MATERIJALNO-PRAVNA ODGOVORNOST RAČUNOVOĐA  I REVIZORA U VRŠENJU UGOVORENIH POSLOVA

15-18

Oktobar 2018

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

POLUGODIŠNJI OBRAČUN   ZA I -VI 2018.
&
FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA TE
INTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU

21-26

Jun 2018

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

DILEME U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA, POREZA I (NOVOG) ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

23-27

april 2018

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA ZA 2017. GODINU
UTVRĐIVANJE I PRIJAVLJIVANJE POREZA NA DOHODAK ZA 2017. GODINU
RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN STALNIH MATERIJALNIH SREDSTAVA
OSTALE AKTUALNOSTI IZ DIREKTNIH I INDIREKTNIH POREZA

20-23

februar 2018

Jednodnevni
seminar

BESPLATAN JEDNODNEVNI SEMINAR

16

novembar 2017

Jednodnevni
seminar

PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI POSLOVANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I SAMOSTALNIH PODUZETNIKA

26

oktobar 2017

Jednodnevni
seminar

«RADNI ODNOSI U IMPERATIVNIM NORMAMA ZAKONA O RADU»
«SLUŽBENIČKI ODNOSI U PRAVNOJ REGULATIVI FEDERACIJE BIH»
«OPOREZIVANJE PRIMITAKA PO OSNOVU RADNOG ODNOSA»
(realni, budžetski i sektor privatnog poduzetništva)

14

Jun 2017

Jednodnevni
seminar

PRAKTIČNA PRIMJENA AKTUELNIH FINANSIJSKIH, POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

(Novi porezni bilans, porezne prijave za 2016., finansijsko poslovanje i unutrašnji platni promet)

14

mart 2017

Jednodnevni
seminar

POREZNE I FINANSIJSKE AKTUELNOSTI, VREMENSKA RAZGRANIČENJA I REZERVIRANJA, SPECIFIČNOSTI KOD PRIMJENE SUSTAVA PDV-A I PERSPEKTIVE RAZVOJA REVIZIJE UČINKA U FBiH

23

novembar 2016

Jednodnevni
seminar

AKTUELNA PITANJA IZ POREZNE, FINANSIJSKE I RAČUNOVODSTVENE OBLASTII
NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA I OSNOVNI PRAVCI (NOVOG) ZAKONA
O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

26

oktobar 2016

Back To Top