skip to Main Content

 

 WEBINAR

„SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA ZA 2023.“
“OBRAČUN I PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2023.“
„NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI –
OBAVEZE RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANSIJSKIH DJELATNIKA“
„ETIČKI IZAZOVI MENADŽMENTA U PROCESU FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA“

 

DATUM WEBINARA:

15. 03. 2024. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Picture1

PREDAVAČI:
Mirela Mašić, dipl. ecc.
Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac
Fuad Balta, dipl. ecc.

TEME:

1. PRIJAVA POREZA NA DOBIT I POREZNI BILANS ZA 2023. GODINU

 • Obveznici podnošenja prijave poreza na dobit za 2023. godinu
 • Utvrđivanje porezne osnovice: usklađivanje prihoda i rashoda i kapitalne dobiti/gubitka
 • Usklađivanje rashoda u Poreznom bilansu:
  • princip poslovanja pažnjom dobrog privrednika
  • kamate, kazne, troškovi
  • trošak poreza po odbitku
  • tretman plaća, drugih naknada i „koristi“
  • porezna pravila kod obračuna amortizacije
  • rashodi po osnovu umanjenje vrijednosti zaliha i druge imovine
  • porezni tretman utvrđenih manjkova
  • reprezentacija, sponzorstvo, donacije
  • porezno priznati rashodi po osnovu rezervisanja
  • porezno priznavanje rashoda po osnovu otpisa potraživanja
 • Prihodi koji isključuju iz porezne osnovice: raspodjela dobiti drugih obveznika, ukidanje rezervisanja, naplata otpisanih potraživanja
 • Obaveze po osnovu transfernih cijena
 • Umanjenje porezne osnovice:
  • porezni gubitak, porezni kredit, porezni poticaji
 • Konačna obaveza poreza na dobit i utvrđivanje akontacije poreza na dobit

2. PRIJAVA POREZA NA DOHODAK U FEDERACIJI BIH ZA 2023.

 • Ko ima obavezu podnošenja Obrasca GPD-1051?
 • Korištenje prava na povrat pogrešno/više plaćenog poreza na dohodak u toku godine
 • Bolovanje preko 42 dana i korekcije po Obrascu GPD-1051
 • Godišnji lični odbitak zaposlenika i drugih lica (ugovori o djelu, freelanceri i dr.)
 • Pravo na dodatne odbitke na godišnjem nivou (plaćena kamata za rješavanje stambenog pitanja, troškovi liječenja i nabavke ortopedskih pomagala
 • Godišnja prijava dohotka od iznajmljivanja imovine
  • Obrazac PRIM-1024 – pravila priznavanja prihoda i rashoda
 • Prijava poreza na dohodak u Federaciji BIH za 2023. samostalnih poduzetnika
  • Utvrđivanje dohotka samostalnog poduzetnika – Obrazac SPR-1053
  • Porezno priznavanje prihoda
  • Porezno priznati/nepriznati rashodi
  • Obračun dohotka kod zajedničkog obavljanja obrtničke djelatnosti – GPZ-1052
  • Akontacija poreza na dohodak za naredni period i konačan obračun porezne obaveze

3. NOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI – OBAVEZE RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANSIJSKIH DJELATNIKA

 • Definicije – pranje novca i finanisiranje terorističkih aktivnosti
 • Obveznici (računovođe, revizori, finansijski radnici, advokati, notari)
 • Zadaci obveznika
 • Procjena rizika
 • Mjere identifikacije i praćenja
 • Obaveza primjene mjera i izuzeci
 • Podaci koji se prikupljaju prilikom mjera identifikacije i praćenja
 • Identifikacija klijenata posredstvom trećih lica
 • Neuobičajene transakcije
 • Ograničenja plaćanja gotovinom
 • Obavještavanje FOO o transakcijama
 • Obaveza lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti
 • Imenovanje, uslovi i zadaci ovlaštenog lica
 • Interna kontrola, interna i eksterna revizija
 • Politike, procedure i kontrolni postupci
 • Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija
 • Obaveza i vrste vođenja evidencije
 • Zaštita i tajnost podataka
 • Rokovi čuvanja podataka
 • Nadzor, kaznene odredbe, prelazne i završne odredbe

4. ETIČKI IZAZOVI MENADŽMENTA U PROCESU FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

 • Pristup konceptulanog okvira
 • Zašto nastaju greške i uloga menadžmenta i računovođe
 • Razlozi i preduslovi za finansijske manipulacije
 • Zaštita računovođa od manipulacija, pogrešaka i prevara
 • Metode otkrivanja pogreški na primjerima
 • Etički izazovi uz primjere
 • Uloga menadžmenta
 • Uloga računovođa
 • Zaštitne mjere

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Priručnik u pdf-u
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Mogućnost postavljanja pitanja u toku i nakon webinara putem online forme

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:
UNICREDIT BANK 3389002208688749
INTESA SANPAOLO 1540011100299682
SPARKASSE BANK 1990490005090704
ZIRAATBANK BH. 1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen prijavni obrazac poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz
Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja Vaše prijave!
CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.
Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top