skip to Main Content

SEMINARI I SAVJETOVANJA

Privredna štampa u okviru ZIPS-a organizuje seminare, savjetovanja, okrugle stolove, radionice i simpozijume iz oblasti prava i finansija, a za učešće pretplatnicima na časopise ZIPS i Domaća i strana sudska praksa odobravamo popust od 20%.

U skladu sa Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, časopis ZIPS se priznaje za potrebe kontinuirane profesionalne edukacije članova računovodstvene profesije u BiH, odnosno svakom pretplatniku na ZIPS se priznaje pojedinačno 8 sati obavezne edukacije.

Za sve nove i stare pretplatnike na ZIPS u 2016. godini održat će se BESPLATAN seminar iz oblasti računovodstva i revizije koji će se bodovati određenim brojem sati svim certificiranim računovodstvenim djelatnicima.

Na sva pitanja sa seminara dostavljamo obavezno odgovore na e-mail / faks učesnika, a istovremeno ih objavljujemo i u ZIPS-u.

 

OBLAST PRAVA

POREZI, FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Back To Top