ZIPSpro

 

 

NOVA USLUGA ZIPS pro

 

 

Časopis ZIPS, izdanje Privredne štampe d.o.o. Sarajevo na pragu nove poslovne godine svojim sadašnjim i potencijalnim pretplatnicima nudi nove mogućnosti saradnje.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike za 2018. godinu kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Prednosti koje ostvarujete korištenjem ZIPS –pro paketa:

  • Godišnja pretplata na časopis ZIPS (24 izdanja)
  • Pet seminara u 2018. godini koji se priznaju kao obavezna edukacija za računovođe, revizore i finansijske radnike
  • Dodatnih osam bodova po osnovu pretplate na ZIPS
  • Mogućnost plaćanja u ratama do kraja 2018. godine
  • Mogućnost postavljanja pitanja, na koje će Vam odgovoriti relevantni stručnjaci, saradnici našeg izdanja časopisa ZIPS.

ZIPS-pro paketom usluga ostvarujete pravo na posjedovanje ZIPS –pro kartice,  kojom rezervirate svoje učešće na pet pojedinačnih seminara tokom godine.

 Pojedinačne edukacije bit će organizirane u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru

Ukoliko želite prisustvovati obaveznoj godišnjoj edukaciji bez pretplate na časopis cijena je 300,00 KM.

Nadamo se da ćete prepoznati prednosti korištenja naših inoviranih usluga i podržati nas u nastojanjima da u vremenu stalnih poslovnih promjena zajedno ostvarujemo nove uspjehe.