O nama

O PRIVREDNOJ ŠTAMPI:
Privredna štampa d.o.o. Sarajevo je vodeća izdavačka kuća u Bosni i Hercegovini sa tradicijom od preko 45 godina kontinuiranog izdavanja časopisa i stručne literature iz oblasti ekonomije, prava i poslovnog privređivanja. Tri redovna izdanja: ZIPS, Sudska praksa i Poslovne novine, kao i respektabilan broj specijalnih izdanja (knjiga) potvrđuju naš bogat izdavački program, što nas čini liderom u pouzdanom, stručnom i pravovremenom informisanju o zakonskim i drugim propisima i upućivanju na način njihove primjene u praksi.

Realizujemo i značajne projekte na nivou BiH, među kojima je i “Izbor 100 najvećih kompanija u BiH”, koji je poznat i van granica države.

Organizujemo edukaciju iz oblasti prava i finansija za koje pretplatnicima pojedinih izdanja odobravamo popust do 20%, a pohađanje računovodstvenih seminara Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH priznaje se za potrebe kontinuirane profesionalne edukacije članovima računovodstvene profesije u BiH.

O ZIPS-u:
ZIPS je petnaestodnevni stručno-informativni časopis iz oblasti ekonomije i prava koji  kontinuirano izlazi više od 45 godina.

Namijenjen je računovodstveno-finansijskim djelatnicima i pravnicima – obrađuje problematiku iz računovodstva, revizije, poreza, poslovnih finansija, plaća i naknada, javnih nabavki, vanjskotrgovinskog poslovanja, carina i slično, dok u pravnom dijelu zakonske oblasti građanskog, privrednog, upravnog, porodičnog, radnog i socijalnog prava..

Rubrike stalno obogaćujemo novim sadržajem, nudeći našim korisnicima u vremenima stalnih poslovnih promjena aktuelne teme, teorijske i praktične stručne priloge, izvorne članke, komentare novih propisa, pouzdane odgovore na postavljena pitanja, mišljenja nadležnih organa, aktuelnu praksu sudova svih nivoa, sve u funciji zakonitog, efikasnog i uspješnog postupanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Na kraju poslovne godine pretplatnici ZIPS-a dobijaju specijalno izdanje – ZBIRKU PITANJA I ODGOVORA, obogaćenu najnovijom sudskom praksom i bibliografijom tekstova objavljenih tokom godine.

Kao i svake godine, za pretplatnike ZIPS-a organizujemo BESPLATAN seminar na temu usklađenu sa njihovim potrebama i zahtjevima.

O DOMAĆOJ I STRANOJ SUDSKOJ PRAKSI:
PRVI ČASOPIS U BOSNI I HERCEGOVINI posvećen isključivo praćenju domaće i strane sudske prakse i prekršajne prakse.

Zbog reformi i harmonizacije krivičnog, građanskog, vlasničko-pravnog, privrednog, poreznog i carinskog zakonodavstva, svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa mogu da se upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, entitetskih ustavnih sudova, Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, okružnih i privrednih sudova u RS, te aktuelnom privredno-prekršajnom praksom, kao i praksom sudova u osamostaljenim republikama bivše SFRJ i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.

Misija časopisa je da se svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom i da njenim redovnim praćenjem lakše shvate zakone koje primjenjuju.

Pored izbora aktuelnih sudskih odluka, časopis objavljuje i aktuelne stručne i naučne radove, najeminentnijih praktičara i teoretičara prava u Bosni i Hercegovini.

 

O POSLOVNIM NOVINAMA:
Nakon pet decenija kontinuiranog izlaženja u print formi Poslovne novine, kao informativni brend poduzetnika i menadžera, slijedeći trendove, poslovne informacije plasiraju preko internet portala, i u četiri specijalna izdanja, među kojima je i „100 najvećih u BiH“.

Kroz promociju privrede u državi i okruženju, s akcentom na pozitivne uspješne priče bh. kompanija i institucija, analize, zapažanja i vijesti, izvor smo pouzdanih i važnih poslovnih informacija i vodič kroz promjene na tržištu BiH i regije. Pratimo rad velikih kompanija u BiH, a posebnu pažnju posvećujemo malim i srednjim preduzećima, domaćim proizvođačima, porodičnim kompanijama, razvoju ženskog poduzetništva i privrednom razvoju općina i gradova, te podizanju svijesti o značaju lokalne samouprave, kao osnovne karike razvoja države, a akcenat stavljamo i na promociju standarda i kulture kvaliteta u BiH.

Trudimo se pružiti adekvatne i potrebne informacije za menadžere, biznismene iz svih oblasti privrede, ambasadore, bankare, relevantne privredne faktore u državi koji utiču na razvoj svih grana privrede i poslovnog okruženja u BiH.

O PROJEKTIMA:
Projekat “Izbor 100 najvećih kompanija u BiH” je prvi i jedini brend Poslovnih novina u okviru kojeg se vrši izbor najuspješnijih bh. kompanija tako da se kroz rang-liste velikih, malih i srednjih kompanija u BiH ističu oni koji to zaslužuju svojim uspješnim poslovanjem.

U okviru Projekta 100 najvećih u BiH održava se tradicionalo dodjela priznanja prvoplasiranim sa rang-listi. Ovo je jedinstven projekat na nivou BiH, a dugi niz godina je prepoznatljiv brend i van granica naše zemlje. Projekat je ojačao svoju poziciju relevantnog i korisnog izvora podataka za domaće i strane kompanije, investitore, organizacije i institucije i promovira uspješnost bh. privrednih subjekata i privrede u cjelini.

Posebnost ovog projekta u odnosu na druge srodne manifestacije jesu: tradicija, kredibilitet i objektivnost – rangiranje se vrši na osnovu jasno definisanih kriterija – po ukupnom prihodu, neto dobiti, izvozu i investicijama; transparentnost – rang-liste sa svim podacima objavljuju se u specijalnom izdanju Poslovnih novina; dostupnost – daje jednake šanse svim privrednim subjektima da učestvuju u izboru, a učešće u projektu je besplatno.

100Kompanijama koje su na našim rang-listama nudimo i mogućnost korištenja pečata/znaka 100 NAJVEĆIH u BiH, kao dodatnu vrijednost koja obogaćuje kompaniju za povjerenje potrošača, sinonim kvaliteta i uspješne buduće strategije.

Na ovaj način Poslovne novine doprinose jačanju i razvoju poslovne klime, a pečat orginalnosti je dugoročna potvrda uspješnosti. Mnoge kompanije ga koriste kao  referencu na svojoj web strani, dokumentima, promotivnim materijalima, memorandumu.

Projekt “Unapređenje kulture kvaliteta u BiH i dodjela Državne nagrade za kvalitet” je jedinstven na ovim prostorima i realizujemo ga u saradnji sa Asocijacijom za kvalitet u BiH. Cilj je kontinuirana promocija ideje kvaliteta i razmjene iskustava iz oblasti upravljanja sistemom kvaliteta između menadžera, organizacija i institucija u BiH, te promocija Državne nagrade za kvalitet.

Svi naši projekti promoviraju bh. privredu, posebno domaće proizvođače, kao i predstavništva stranih kompanija koja posluju po zakonu ove države, otvaraju nova radna mjesta, plasiraju kvalitetne proizvode i stvaraju zdravu konkurenciju, ostvarujući značajan prihod za razvoj države.