skip to Main Content

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

PITANJE: Firma sa sjedištem u FBiH koja se bavi računarskim programiranjem želi da od budućih uposlenika traži uvjerenje o nekažnjavanju (prije zaključivanja ugovora o radu). Da li za to postoje zakonske smetnje ili ograničenja?   ODGOVOR: Časopis ZIPS

Posjedovna zaštita

PITANJE: Fizičko lice koje obavlja ugostiteljsku djelatnost na osnovu privremenih urbanističkih saglasnosti koristilo je u sezoni javnu površinu (općina vlasnik iste) za postavljanje bašte. Svake godine ta saglasnost se obnavljala da bi zbog određenih općinskih planova, posljednji zahtjev vlasnika ugostiteljske radnje…

Sukcesivna isplata dobiti vlasniku društva

PITANJE: Društvo je donijelo odluku o sukcesivnim isplatama dobiti vlasniku – društvu i na dan donošenja odluke posjedovalo dokaze (po članu 55. Zakona  o porezu na dobit) o izmirenim direktnim porezima, doprinosima  na plaće i drugim javnim prihodima, te izjavu da su dospjele obaveze prema zaposlenicima izmirene što…

Back To Top