skip to Main Content

W E B I N A R

 

KOMUNALNE TAKSE, IZMJENE OSNOVICE ZA OBRAČUN PDV-A,
PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI 16, STARI I TRADICIONALNI ZANATI

 

 

DATUM WEBINARA:

12. 05. 2022. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Fuad BALTA, dipl. ecc
1. KOMUNALNE TAKSE

 • Propisi o komunalnim taksama
 • Prihodi koji se prikupljanju u korist općina i gradova
 • Obveznici plaćanja takse
 • Komunalne takse po vrstama
 • Poseban osvrt na takse na firmu i držanje sredstava za igru
 • Oslobađanja od plaćanja takse
 • Otpis takse
 • Rokovi za podnošenje prijava za plaćanje komunalne takse; diskriminacija
 • Mogućnost povrata taksi
 • Nadležnost poreznog organa
 • Komunalna taksa – porezna obaveza ili ne
 • Vođenje upravnog ili poreznog postupka u vezi naplate komunalne takse
 • Višestruko oporezivanje pojedinih djelatnosti
 • Zabrana uvođenja određenih komunalnih taksi u dijelovima BiH i zemljama u okruženju
 • Problemi u kod prijavljivanja, razreza i naplata taksi
 • Odluke Ustavnog suda Federacije BiH o (ne)ustavnosti komunalnih taksi
 • Tužbe protiv Federacije BiH zbog komunalnih taksi
 • Pravne posljedice

Dejan RAKIĆ, advokat
2. IZMJENE OSNOVICE ZA OBRAČUN PDV-A NAKON IZVRŠENOG PROMETA DOBARA I USLUGA

 • vraćanje robe nakon ispostavljene fakture
 • odobravanje popusta od strane dobavljača dobara, odnosno davaoca usluga nakon ispostavljanja fakture
 • dodatna uplata za isporučena dobra, odnosno izvršene usluge nakon ispostavljanja fakture
 • povrat uvezene robe po odobrenju UIO
 • promjene osnovice za obračun PDV-a u kontroli UIO
 • primjeri i praksa
 • Aktuelnosti iz oblasti indirektnog oporezivanja – kontrole u vezi primjene Zakona o sprječavanju pranja novca…, Prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o PDV-u). 

Dr. sc. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC
3. PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI 16

 • Novi način evidentiranja najma
 • Najmovi i NOVI Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva
 • Grupa 05 – Imovina s pravom korištenja
 • Konto 416 – Dugoročne obaveze po najmovima
 • Konto 426 – Kratkoročne obaveze po najmovima
 • Obavezno priznavanje imovine i obaveze u bilansu stanja korisnika najma po svim najmovima (poslovnim i finansijskim)
 • Na koga se MSFI 16 ne odnosi i da li je moguće izbjeći primjenu MSFI 16?
 • Tretman kratkoročnih najmova i najmova male vrijednosti
 • Obavezna amortizacija sredstava uzetih u najam
 • Računovodstveni tretman sredstava uzetih u najam (utjecaj na bilans stanja i bilans uspjeha)
 • Nova šema knjiženja

Fuad BALTA, dipl. ecc
4. STARI I TRADICIONALNI ZANATI

 • Nova Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata
 • Pojmovno određenje starih tradicionalnih zanata
 • Vrste tradicionalnih i starih zanata
 • Školska sprema
 • Majstorski ispit
 • Verifikovane ustanove
 • Izuzetno odobrenje obrtnicima koji ne ispunjavaju odgovarajuću školsku spremu
 • Priznavanje majstorskog ispita prema ranijim propisima
 • Fiskalizacija tradicionalnih i starih zanata
 • Plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu za tradicionalne i stare zanate
 • Osnovice za obračun doprinos za ove obveznike i njihove zaposlenike
 • Obaveza blagovremene predaje poreznih prijava i propisani obrasci

5. DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Priručnik u pdf formatu
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Mogućnost postavljanja pisanih pitanja u toku trajanja i nakon završenog webinara na

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)
Seminaru mogu prisustvovati:

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:
UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz
Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja Vaše prijave!

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top