skip to Main Content

BESPLATNI
W E B I N A R

za pretplatnike časopisa ZIPS i korisnike ZIPSpro paketa usluga

“PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA
I OBVEZNIKA SAMOSTALNE DJELATNOSTI ZA 2020.”

“PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POZAJMICA”

“PDV TRETMAN KOD STATUSNIH PROMJENA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA I PRENOSA
CJELOKUPNE ILI DIJELA IMOVINE PORESKOG OBVEZNIKA”

DATUM WEBINARA:
15
. 12. 2020.

Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Webinar počinje u 10:00 sati

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac
1. PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020.

 • Predbilanse radnje
 • Obveznici popisa, rokovi, zadaci uprave
 • Popis sredstava i obaveza, utvrđivanje popisnih razlika
 • Usaglašavanje potraživanja i obaveza 
 • Pravilno vrednovanje pojedinih pozicija bilansa stanja i bilansa uspjeha

2. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POPISNIH RAZLIKA

 • Računovodstveni tretman utvrđenih manjkova i viškova
 • Način utvrđivanja porezno dopustivog rashoda po osnovu kala, rastura, kvara i loma 
 • Na koji način se utvrđeni manjak može evidentirati kao neoporeziva isporuka
 • Utvrđivanje PDV statusa inventurnih razlika utvrđenih popisom 
 • Odredbe iz Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u o dopuštenom manjku po osnovu kala, rastura, kvara i loma na proizvodima u trgovini 
 • Potraživanja od radnika ili oprost radniku

Fuad BALTA, dipl. ecc
3. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA KOD OBVEZNIKA SAMOSTALNE DJELATNOSTI

 • Priprema za sačinjavanje godišnje prijave poreza na dohodak (GPD-1051);
 • Tretman poslovnih prihoda kod samostalne, posebno obrtničke i srodne djelatnosti;
 • Vrste poslovnih rashoda koji su u potpunosti povezani sa ostvarenim poslovnim prihodima;
 • Urednost dokumentacije u cilju iskazivanja i priznavanja poslovnih rashoda koji su izričito i direktno povezani sa ostvarenim prihodima;
 • Poslovne knjige i evidencije koje se vode po principu blagajne;
 • Obaveznost zaključivanja i potpisivanja poslovnih knjiga po isteku poslovne godine;
 • Zbrajanje prihoda i rashoda i iskazivanja istih na obrascu SPR-1053 radi utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti za 2020. godinu;
 • Pojašnjenje veze knjiga prometa (Obrazac KP – 1042), te evidencije potraživanja i obaveza (Obrazac EPO – 1044) sa knjigom prihoda i rashoda (Obrazac KPR – 1041) i Specifikacijom za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1063);
 • Zaključivanje knige popisa imovine sa stanjem 31. 12. 2020. godine, prepis svake stvari pojedinačno kao dugotrajne imovine u knjigu PLDI – 1043 kao početno stanje za 2021. godinu, prenos amortizacionog iznosa i knjigovodstvene vrijednosti osnovnih sredstava u Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (SPR-1063) radi tačnosti iskazivanja rashoda u Godišnjoj prijavi poreza na dohodak za tekuću godinu (Obrazac GPD-1051)

4. PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POZAJMICA

 • Pozajmice i propisani limiti iz: Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o finansijskom poslovanju, Zakona o porezu na dobit, Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit, Pravilnika o transfernim cijenama, Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, te Uredbi o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem;
 • Pozajmice između rezidentnih i nerezidentnih pravnih lica u deviznom poslovanju
 • Pozajmice između povezanih lica prema propisima o oporezivanju dobiti – tržišna kamata kao transferna cijena i njeno iskazivanje u poreznom bilansu
 • Pozajmice između nepovezanih lica – mogućnost iskazivanja kamate prema slobodnoj volji tih lica, porezni tretman eventualnog oprosta takve pozajmice;
 • Pozajmice koje pravno lice daje fizičkim licima – primjeri za uslove kod davanja pozajmica zaposleniku, povezanom i nepovezanom fizičkom licu, konsekvence kod eventualnog oprosta pozajmice

Dejan RAKIĆ, dipl. iur
5. PDV TRETMAN PRENOSA CJELOKUPNE ILI DIJELA IMOVINE PORESKOG OBVEZNIKA

 • Oporezivnaje kod prenosa imovine u stečajnom postupku
 • Oporezovanje prodaje imovine u izvršnom postupku kod namirenja povjerilaca
 • Oporezivanje PDV-om kod zaplijene osnovnih sredstava i zaliha od strane UIO
 • Prenos poslovanja s jednog na drugog obveznika/neobveznika
 • Primjeri i praksa

6. PDV TRETMAN KOD STATUSNIH PROMJENA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

 • Oporezivanje osnovnih sredstava i zaliha PDV-om kod gašenja poreskog obveznika
 • Oporezivanje osnovnih sredstava kod promjene pravnog oblika (iz obrta u pravno lice i sl)
 • Slučajevi iz prakse u vezi poreznog tretmana smanjenja i povećanja osnovnog kapitala u stvarima i pravima
 • PDV tretman preostale imovine kod pravnih lica i poduzetnika u slučajevima mirovanja statusa  

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Materijal u pdf formatu
 • Prezentacije u elektronskom formatu
 • Mogućnost pregleda svih video materijala u dodatnom periodu od 24h
 • Mogućnost postavljanja pisanih pitanja odmah nakon prijave na Webinar, u toku trajanja Webinara i nakon završenog Webinara na e-mail: seminari@privrednastampa.biz

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

 • BESPLATNO pretplatnici na časopis ZIPS i korisnici ZIPSpro paket usluga, koji su izmirili dug po osnovu pretplate.
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 80,00 KM, po učesniku.

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

 

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz 

Nakon zaprimanja Vaše prijave, na Vaš e-mail ćemo vam poslati instrukciju za pristup webinaru, te omogućiti neograničen broj pregleda svih video materijala u dodatnom periodu od 24h. 

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate po osnovu učešća na webinaru, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700
web: www.privrednastampa.biz

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top