skip to Main Content

50 sl godina

Privredna štampa d.o.o. Sarajevo je vodeća izdavačka kuća u Bosni i Hercegovini sa tradicijom od preko 50 godina kontinuiranog izdavanja časopisa i stručne literature iz oblasti ekonomije, prava i poslovnog privređivanja.

Back To Top