ZIPS

Preko 35 godina obezbjeđujemo teme iz oblasti: građanskog, krivičnog, upravnog i privrednog prava, poreza, računovodstva, javnih nabavki…, te aktuelnosti u prilogu Carine i carinski propisi.

SUDSKA PRAKSA

PRVI ČASOPIS U BOSNI I HERCEGOVINI posvećen isključivo praćenju domaće i strane sudske prakse i prekršajne prakse. Pored izbora aktuelnih sudskih odluka, časopis objavljuje i aktuelne stručne i naučne radove, najeminentnijih praktičara i teoretičara prava u Bosni i Hercegovini.

POSLOVNE NOVINE

Respektabilan business to business magazin, koji petu deceniju kontinuiranog rada posvećuje promociji privrede u državi i okruženju, s akcentom na pozitivne uspješne priče o kvalitetnim bh. kompanijama i institucijama

Vijesti

Kontinuitet izdanja već petu deceniju

Izvor pouzdanih i važnih informacija

Sigurna pretplata putem web shop-a

Stručna literatura

Partneri