skip to Main Content
45_godina

Privredna štampa d.o.o. Sarajevo je vodeća izdavačka kuća u Bosni i Hercegovini sa tradicijom od preko 45 godina kontinuiranog izdavanja časopisa i stručne literature iz oblasti ekonomije, prava i poslovnog privređivanja.

No announcement available or all announcement expired.
Back To Top