skip to Main Content

POZIV NA JEDNODNEVNI SEMINAR

PRAKTIČNA PRIMJENA AKTUELNIH FINANSIJSKIH, POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

(Novi porezni bilans, porezne prijave za 2016., finansijsko poslovanje i unutrašnji platni promet)

Sarajevo, 14. 03. 2017. godine

( ul. Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža)
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00h

PREDAVAČI:
Fuad Balta, dipl. ecc.
Jasenko Hadžiahmetović, dipl. ecc.

-PROGRAM SEMINARA-

 1. NOVI PROPISI O POREZU NA DOBIT (ZAKON I PRAVILNIK) – NOVI POREZNI BILANS I DRUGE POREZNE PRIJAVE ZA 2016.
 • Godišnje i druge porezne prijave; sličnosti i razlike u odnosu na dosadašnja rješenja;
 • Popunjavanje Poreznog bilansa za 2016. godinu – konkretna pojašnjenja i upute;
 • Pisani i drugi izvještaji o transfernim cijenama; studije, analize oko primjene odgovarajuće metode;
 • TP dokumentacija i rokovi za dostavljanje iste u odnosu na izvještaje;
 • Kada se moraju, a kada se mogu dostavljati obrasci o transfernim cijenama;
 • Uticaj transfernih cijena na Porezni bilans – neposredni primjeri;
 • Porez po odbitku;
 • Amortizacija;
 • Ispravka vrijednosti i (ne)obaveznost postojanja IOS-a;
 • Porezni poticaji.
 1. NEPOSREDNA KORELACIONA VEZA IZMEĐU ZAKONA O: FINANSIJSKOM POSLOVANJU, UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU I POREZU NA DOBIT
 • Na koga se primjenjuje, a na koga ne Zakon o finansijskom poslovanju?
 • (Ne)obaveznost pridržavanja rokova iz sklopljenih ugovora;
 • Problemi u vezi sa neadekvatnošću kapitala, nelikvidnošću i blokadom računa;
 • Moguće vrste transakcija, načini plaćanja i prijavljivanja;
 • Obligatornost ili fakultativnost obračunavanja i izmirenja posebne naknade;
 • (Ne)mogućnost davanja pozajmica, prenosa imovine i isplate dobiti;
 • Dosadašnja postavljena pitanja i dati odgovori.
 1. NAJNOVIJE IZMJENE OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA I PRIMJENA ISTIH ZA 2017. GODINU
 1. PREDAJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA – ROKOVI I IZMJENE U ODNOSU NA PROŠLU GODINU
 1. GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK
 • Ko mora, ko može, a kome se isplati predati GPD-1051;
 • Šta je konačna porezna obaveza i da li se unosi u prijavu;
 • Samostalne djelatnosti i GPD-1051 (pravilnost iskazivanja plaćenih akontacija i budućih obaveza);
 • Problemi u praktičnoj primjeni.
 1. OČEKIVANE PRETPOSTAVKE ZA DONOŠENJE NOVIH RJEŠENJA U ZAKONIMA O: RAČUNOVODSTVU, POREZU NA DOHODAK I DOPRINOSIMA
 1. ODGOVORI NA PITANJA

PRIJAVITE SE

KOTIZACIJA (sa PDV-om):

80,00 KM po učesniku

146,00 KM sa knjigom „PRIRUČNIK O PLATNIM TRANSAKCIJMA U BIH“

Posebne pogodnosti za pretplatnike na časopis

64,00 KM
po učesniku

130,00 KM sa knjigom „PRIRUČNIK O PLATNIM TRANSAKCIJMA U BIH“

Mogućnost plaćanja na dan održavanja seminara.

PRIJAVA JE OBAVEZNA

Za dodatne informacije i moguća pitanja kontaktirajte nas na mail: seminari@privrednastampa.biz ili na telefon 033 542 700

 

FOTO GALERIJA

Back To Top