skip to Main Content
SUDSKA PRAKSA U Broju 82. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 82. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Pregledni naučni radNOVA RJEŠENJA PUBLICIJANSKE TUŽBE PREMA ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA I KRITIČKI  OSVRT NA PREUZETA RJEŠENJA IZ ZAKONA O VLASNIČKO-PRAVNIM ODNOSIMAProf. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiHDr. sc. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Univerziteta u…

Back To Top