skip to Main Content
SUDSKA PRAKSA U Broju 88. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 88. donosi

I dio Izvorni naučni rad ISPRAVE KAO DOKAZNO SREDSTVO U PARNIČNOM POSTUPKU Piše: Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu Izvorni naučni rad PROCESNI I MATERIJALNI ASPEKTI ODBRANE TUŽENOG U PARNICI Piše: Prof. dr.…

Zakon O Stečaju – Službene Novine FBiH 53/21 Od Od 7.7.2021.

Zakon o stečaju – Službene novine FBiH 53/21 od od 7.7.2021.

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O STEČAJU Proglašava se Zakon o stečaju, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 26.01.2021. godine i na sjednici…

ZIPS U Broju 1438, Maj 2021. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1438, maj 2021. godine, donosi

DIREKTNI POREZI (Ne)oporezivanje kod statusnih promjena oblika društva Često su vrlo isplative odluke društava o njihovim statusnim promjenama, posebno kada se radi o pripajanju, spajanju i podjeli privrednih društava. Naime, uz uslov nepromjenjivosti vrijednosti imovine i obaveza kod navedenih statusnih…

ZIPS U Broju 1437, April 2021. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1437, april 2021. godine, donosi

DIREKTNI POREZI Izmijenjene računovodstvene i porezne prijave U primjeni računovodstvenih i poreznih propisa dešavaju se i greške zbog kojih je potrebno izmijeniti već podnesene propisane mjesečne i godišnje prijave. U slučaju značajnih grešaka ranijih perioda potrebno je iste ispraviti u…

Back To Top