skip to Main Content
ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – Službene Novine FBiH Broj 79/20

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – Službene novine FBiH broj 79/20

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU Proglašava se Zakon o zaštiti na radu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 24.09.2019.…

SUDSKA PRAKSA U Broju 85. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 85. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Izvorni naučni rad DEJSTVO PREDUGOVORA Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla Izvorni naučni rad ŠTA ČINI PREDMET HIPOTEKE (POVODOM ODLUKE OKRUŽNOG SUDA U BANJOJ LUCI)? Prof.…

PRAVILNIK O FISKALNIM DOKUMENTIMA-Službene Novine FBiH 50/20

PRAVILNIK O FISKALNIM DOKUMENTIMA-Službene novine FBiH 50/20

Na osnovu člana 11. i člana 51. stav (3) tač. a), i), j) i l) Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar finansija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O FISKALNIM DOKUMENTIMA I. OSNOVNE ODREDBE…

Back To Top