skip to Main Content
FMF: Izmjena Računa Za Uplate Javnih Prihoda U Kantonu Sarajevo

FMF: Izmjena računa za uplate javnih prihoda u Kantonu Sarajevo

Za uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje prema Zavodu za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo dosadašnji depozitni račun broj: 338-000-2210008-593, otvoren kod UniCredit Bank d.d., zamijenjen je novim depozitnim računom broj: 154-921-2014617-245, otvoren kod IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH. „Federalno ministarstvo finansija-financija izvršit će objavu izmjene…

SUDSKA PRAKSA U Broju 89. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 89. donosi

I dio Izvorni naučni rad OCJENA DOKAZA U SJEDNICI VIJEĆA DRUGOSTEPENOG SUDA (stanje de lege lata i prijedlog de lege ferenda) Piše: Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću Pregledni naučni rad OBAVEZNI ELEMENTI OBRAZLOŽENJA PRESUDE PREMA NOVELIRANOM…

Back To Top