skip to Main Content
CARINSKA POLITIKA – Odobravanje Odgode Plaćanja Duga

CARINSKA POLITIKA – Odobravanje odgode plaćanja duga

  • 22/03/2019

Piše: Frano DOGAN Carinski dug znači obvezu osobe da plati određenu svotu uvoznih / izvoznih pristojbi koje se primjenjuju na određenu robu prema propisima BiH. Dužnik je osoba koja je obvezana / odgovorna za plaćanje carinskog duga. Carinsko tijelo, na…

U RS Počinje Gradnja Prve Faze Koridora 5 – C

U RS počinje gradnja prve faze Koridora 5 – C

  • 21/03/2019

Ugovor o izgradnji prve faze autoputa na Koridoru 5-C kroz Republiku Srpsku, na pravcu između petlji "Johovac" (Tovira) i "Rudanka" (Kostajnica) potpisan je juče. U ime investitora "Autoputeva RS", ugovor su potpisali direktor tog preduzeća Dušan Topić, a u ime…

FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE – Informacije Koje Pružaju Finansijski Izvještaji

FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE – Informacije koje pružaju finansijski izvještaji

  • 20/03/2019

Piše: dr. sc. Amir KARALIĆ Finansijskim izvještajima informiramo sve aktere koji su zainteresirani za poslovanje privrednog subjekta, odnosno pravnog lica. Korisnici finansijskih izvještaja će shodno podacima koji su prezentovani donositi određene odluke koje se tiču njihovog djelokruga rada. Prezentirani podaci…

Back To Top