skip to Main Content
CBBiH Promijenila Naknadu Na Višak Iznad Obavezne Rezerve

CBBiH promijenila naknadu na višak iznad obavezne rezerve

  • 18/09/2019

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) uskladila je visinu stope naknade na višak sredstava iznad obavezne rezerve s novom depozitnom stopom Evropske centralne banke (ECB). Stopa je dodatno smanjena s dosadašnjih -0,40 % na -0,50 %. Stopa naknade na obaveznu…

ZIPS U Broju 1415 Od 16. Do 30. IX 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1415 od 16. do 30. IX 2019. godine, donosi

  • 16/09/2019

POREZI – Oporezivanje nerezidentnih pravnih lica u Federaciji BiH Porez po odbitku obračunava se nerezidentnim pravnim licima čije je sjedište, odnosno uprava van teritorije Bosne i Hercegovine, koji nema poslovnu jedinicu u Federaciji, a za prihod od djelatnosti ili usluge…

ZIPS U Broju 1414 Od 1. Do 15. IX 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1414 od 1. do 15. IX 2019. godine, donosi

  • 03/09/2019

POREZI – Oporezivanje poljoprivrednika u Federaciji BiH Iako i postojeći porezni propisi predviđaju niz olakšica za poljoprivrednike kada je riječ o porezu na dohodak i fiskalizaciji, što je, u svakom slučaju, stimulativno za poljoprivrednu djalatnost, trebalo bi da to u…

Utvrđen Nacrt Zakona O Infrastrukturi Prostornih Podataka

Utvrđen Nacrt zakona o infrastrukturi prostornih podataka

  • 22/08/2019

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) Federacije BiH kojim se uređuju pravila za osnivanje, održavanje i razvoj infrastrukture prostornih podataka FBiH, njen sadržaj, kao i uspostavljanje i nadležnosti njenih…

ZIPS U Broju 1413 Od 16. Do 31. VIII 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1413 od 16. do 31. VIII 2019. godine, donosi

  • 19/08/2019

POREZI I DOPRINOSI – Oporezivanje paušalaca u Federaciji BiH Pored „standardnih” paušalaca, izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16 ) su, kao obveznici uplate doprinosa, uvedeni i trgovci pojedinci na otvorenim pijacama i zatvorenim boksovima,…

U Prvih šest Mjeseci Sudovi U BiH Riješili 103.238 Najstarijih Predmeta

U prvih šest mjeseci sudovi u BiH riješili 103.238 najstarijih predmeta

  • 01/08/2019

Sudovi u Bosni i Hercegovini su, u prvih šest mjeseci 2019. godine, riješili 103.238 najstarijih predmeta, odnosno realizovali 63% plana, što pokazuju najnoviji podaci godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta.  Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2019.…

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O IZGLEDU I SADRŽAJU, ZAHTJEVA, OBRAZACA I OBAVJEŠTENJA OSTALIH PRATEĆIH DOKUMENATA UZ FISKALNE SISTEME – SLUŽBENE NOVINE FBIH 51/19

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O IZGLEDU I SADRŽAJU, ZAHTJEVA, OBRAZACA I OBAVJEŠTENJA OSTALIH PRATEĆIH DOKUMENATA UZ FISKALNE SISTEME – SLUŽBENE NOVINE FBIH 51/19

  • 31/07/2019

Na  osnovu  člana  51.stav  (3)  tač.  c)  do  p)  Zakona  o fiskalnim  sistemima  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  broj 81/09), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIKO DOPUNI PRAVILNIKA O IZGLEDU I SADRŽAJU, ZAHTJEVA, OBRAZACA I OBAVJEŠTENJA OSTALIH PRATEĆIH…

PARNIČNI POSTUPAK – Prekid Postupka

PARNIČNI POSTUPAK – Prekid postupka

  • 10/07/2019

Piše: mr. sci. Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu Postupanje na način da žalbeni postupak prekida prvostupanjski sud, nakon što mu predmet bude vraćen sa drugostupanjskog suda jer je nastupio neki od razloga uslijed kojeg se postupak…

Back To Top