skip to Main Content
PARNIČNI POSTUPAK – Prekid Postupka

PARNIČNI POSTUPAK – Prekid postupka

  • 10/07/2019

Piše: mr. sci. Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu Postupanje na način da žalbeni postupak prekida prvostupanjski sud, nakon što mu predmet bude vraćen sa drugostupanjskog suda jer je nastupio neki od razloga uslijed kojeg se postupak…

PUFBiH: Uplaćeno Više Od 2,6 Milijardi Javnih Prihoda

PUFBiH: Uplaćeno više od 2,6 milijardi javnih prihoda

  • 09/07/2019

Porezni obveznici Federacije BiH u prvih šest mjeseci 2019. godine uplatili su 2.608.780.781 KM javnih prihoda, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.  U strukturi direktnih poreza za period januar – juni 2019. naplaćeno je: porez na dobit naplaćen je…

INDIREKTNI POREZI  – Implikacije Zajedničke Registracije Za PDV

INDIREKTNI POREZI – Implikacije zajedničke registracije za PDV

  • 09/07/2019

Piše: dr. sci. Dinka ANTIĆ Koncept obveznika u sustavu PDV-a uključuje fizičke i pravne osobe, te grupe obveznika koje se u svrhu PDV-a tretiraju kao jedinstven obveznik. Zbog pozitivnih efekata na likvidnost i konkurentnost kompanija EU smjernicama Komisije, PDV komiteta…

Ministar Vujanović: Dopunom Pravilnika Do Značajnih Ušteda Za Trgovce

Ministar Vujanović: Dopunom Pravilnika do značajnih ušteda za trgovce

  • 08/07/2019

S ciljem unaprjeđenja i olakšanja poslovanja trgovaca na području Federacije BiH, federalni ministar trgovine je donio Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige, koji je stupio na snagu 6.7.2019. godine. Ovim dopunama Pravilnika omogućeno je…

Back To Top