skip to Main Content
ZIPS U Broju 1418 Od 1. Do 15. XI 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1418 od 1. do 15. XI 2019. godine, donosi

  • 05/11/2019

POREZI I DOPRINOSI – Obračunavanje doprinosa prema propisanim osnovicama u Federaciji BiH Obaveza obračuna i uplate doprinosa propisana je za lica koja obavljaju nesamostalnu i samostalnu djelatnost. Također, doprinosi se ne plaćaju na ostala primanja i naknade iz radnog odnosa…

ZIPS U Broju 1417 Od 16. Do 31. X 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1417 od 16. do 31. X 2019. godine, donosi

  • 21/10/2019

AKTUELNO – Šta donosi Prijedlog novog Zakona o doprinosima? Prijedlog novog Zakona o doprinosima konačno je, zajedno sa prijedlogom novog Zakona o porezu na dohodak kao komplementarnim propisom, upućen u parlamentarnu proceduru na konačno usvajanje. Novine koje sadrži Prijedlog novog…

ZIPS U Broju 1416 Od 01. Do 15. X 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1416 od 01. do 15. X 2019. godine, donosi

  • 07/10/2019

POREZIOporezivanje nepokretne i pokretne imovine Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc. REVIZIJAPostupci procjene rizika u reviziji Piše: Dragoljub KOVINČIĆ,viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH PODUZETNIŠTVOFranšizno poslovanje Piše: Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec JAVNE NABAVKEŽalba u postupku nabavke advokatskih usluga (slučaj…

SUDSKA PRAKSA U Broju 81. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 81. donosi

  • 02/10/2019

I dio AUTORSKI RADOVI Izvorni naučni radDEJSTVA UGOVORA O OTUĐENJU TUĐE STVARIProf. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiHMr. sc. Amra MULABDIĆ Izvorni naučni rad USTAV REPUBLIKE SRPSKE I NEUSTAVNO ODUZIMANJE POSTULACIONE SPOSOBNOSTI FIZIČKIM LICIMA U PARNIČNOM POSTUPKUProf. dr…

Grant Vrijedan 19 Miliona Eura Za Koridor Vc

Grant vrijedan 19 miliona eura za koridor Vc

  • 20/09/2019

Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog sporazuma o investicijskom grantu vrijednom 19 miliona eura između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, Koridor Vc – izgradnja dionice autoputa Zenica sjever – Žepče jug, poddionica 4: Ponirak – Donja Gračanica, dio…

CBBiH Promijenila Naknadu Na Višak Iznad Obavezne Rezerve

CBBiH promijenila naknadu na višak iznad obavezne rezerve

  • 18/09/2019

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) uskladila je visinu stope naknade na višak sredstava iznad obavezne rezerve s novom depozitnom stopom Evropske centralne banke (ECB). Stopa je dodatno smanjena s dosadašnjih -0,40 % na -0,50 %. Stopa naknade na obaveznu…

ZIPS U Broju 1415 Od 16. Do 30. IX 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1415 od 16. do 30. IX 2019. godine, donosi

  • 16/09/2019

POREZI – Oporezivanje nerezidentnih pravnih lica u Federaciji BiH Porez po odbitku obračunava se nerezidentnim pravnim licima čije je sjedište, odnosno uprava van teritorije Bosne i Hercegovine, koji nema poslovnu jedinicu u Federaciji, a za prihod od djelatnosti ili usluge…

ZIPS U Broju 1414 Od 1. Do 15. IX 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1414 od 1. do 15. IX 2019. godine, donosi

  • 03/09/2019

POREZI – Oporezivanje poljoprivrednika u Federaciji BiH Iako i postojeći porezni propisi predviđaju niz olakšica za poljoprivrednike kada je riječ o porezu na dohodak i fiskalizaciji, što je, u svakom slučaju, stimulativno za poljoprivrednu djalatnost, trebalo bi da to u…

Utvrđen Nacrt Zakona O Infrastrukturi Prostornih Podataka

Utvrđen Nacrt zakona o infrastrukturi prostornih podataka

  • 22/08/2019

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) Federacije BiH kojim se uređuju pravila za osnivanje, održavanje i razvoj infrastrukture prostornih podataka FBiH, njen sadržaj, kao i uspostavljanje i nadležnosti njenih…

Back To Top