skip to Main Content
ZIPS U Broju 1437, April 2021. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1437, april 2021. godine, donosi

DIREKTNI POREZI Izmijenjene računovodstvene i porezne prijave U primjeni računovodstvenih i poreznih propisa dešavaju se i greške zbog kojih je potrebno izmijeniti već podnesene propisane mjesečne i godišnje prijave. U slučaju značajnih grešaka ranijih perioda potrebno je iste ispraviti u…

PRAVILNIK   O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KVALIFICIRANIH LICA I REGISTARA PRAVNIH LICA I PODUZETNIKA KOJI PRUŽAJU KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE – Sužbene Novine FBiH 28/21

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KVALIFICIRANIH LICA I REGISTARA PRAVNIH LICA I PODUZETNIKA KOJI PRUŽAJU KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE – Sužbene novine FBiH 28/21

Na osnovu člana 35. stav (1) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), federalni ministar finansija-federalni ministar financija, donosi PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KVALIFICIRANIH LICA I REGISTARA PRAVNIH…

SUDSKA PRAKSA U Broju 87. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 87. donosi

I dio Izvorni naučni rad POSLOVNA TAJNA Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu Izvorni naučni rad Bračna stečevina i pravo privrednih društava Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u…

Prosječna Mjesečna Neto Plaća U FBiH Za Januar 2021.

Prosječna mjesečna neto plaća u FBiH za januar 2021.

Službene novine Federacije BiH, broj 22/21 SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA JANUAR 2021. GODINE 1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar 2021.…

Usvojen Zakon O Izmjeni Zakona O šumama Kantona Sarajevo

Usvojen Zakon o izmjeni Zakona o šumama Kantona Sarajevo

Skupština Kantona Sarajevo, usvojila je Zakon o izmjeni Zakona o šumama KS po skraćenom postupku. „Vlada Kantona Sarajevo ovim izmjenama i dopunama Zakona o šumama KS iskazuje opredjeljenje za pomoć privredi, posebno zbog štete nastale uslijed pandemije Covid 19, rasterećenjem…

Back To Top