skip to Main Content
SUDSKA PRAKSA U Broju 100. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 100. donosi

Iz sadržaja broja 100. izdvajamo: I dio - Pregledni naučni rad - MALOLJETNIČKO KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO U REPUBLICI SRPSKOJ I ŽRTVA KRIVIČNOG DJELA,  KAO I OBJEKTIVNO-SUBJEKTIVNI PREDUSLOVI ADEKVATNOSTI KRIVIČNOPRAVNIH  INSTRUMENATA ZAŠTITE PRAVA ŽRTAVA KRIVIČNIH DJELA Pišu: Akademik, prof. dr Miodrag N.…

ZIPS U Broju 1475, Jun 2024. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1475, jun 2024. godine, donosi

DIREKTNI POREZI Porezna mišljenja Aktuelni Pravilnik o mišljenjima Porezne uprave (Službene novine Federacije BiH”, broj 32/24), na mnogo precizniji način u odnosu na dosadašnju praksu uređuje na koji način će porezni organ i Federalno ministarstvo finansija tumačiti porezne zakone i…

ZIPS U Broju 1474, Maj 2024. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1474, maj 2024. godine, donosi

AKTUELNO Načini uplate novčanih kazni za određene namjene Federalno ministarstvo finansija izradilo je Priručnik o načinu uplate novčanih kazni u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je objavljen na web stranici Federalnog ministarstva financija/Propisi/Zakoni/Zakon o pripadnosti javnih prihoda. Priručnik je namijenjen…

ZIPS U Broju 1473, April 2024. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1473, april 2024. godine, donosi

DIREKTNI POREZI Pravna zaštita obveznika direktnih poreza protiv odluka poreznih organa u Federaciji BiH Donošenje odgovarajućih poreznih akata ima tretman postupka propisanog Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH koji je gotovo podudaran sa upravnim postupkom u skladu sa Zakonom o…

SUDSKA PRAKSA U Broju 99. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 99. donosi

I dio – Pregledni naučni rad – PONIŠTENJE DVOSTRANO OBAVEZUJUĆEG TERETNOG  UGOVORA ZBOG PREKOMJERNOG OŠTEĆENJA Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine – Pregledni naučni rad – PREPUŠTANJE OŠTEĆENE STVARI ŠTETNIKU U SLUČAJU TOTALNE ŠTETE…

ZIPS U Broju 1470, Januar 2024. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1470, januar 2024. godine, donosi

POREZI Korelacija novih propisa i (ne)oporezivanja u Federaciji BiH U posljednje dvije sedmice prošle godine propisana je promjena kod oporezivanja kada su u pitanju isplate naknada zaposlenicima u slučaju njihove bolesti i povređivanja, uslovi kod dodjela neoporezivih pomoći poslodavca zaposlenicima…

ZIPS U Broju 1469, Decembar 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1469, decembar 2023. godine, donosi

obrodošli u novo izdanje „Zbirke pitanja i odgovora“ (iz 2023.) sa više od 500 pomno sistematiziranih pitanja i odgovora i zvaničnih mišljenja nadležnih institucija. Odabrana pitanja i odgovori aktuelne finansijsko-računovodstvene i revizijske prakse i zvanična mišljenja nadležnih institucija, omogućit će…

Back To Top