skip to Main Content

 

 WEBINAR

„UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET
„DEVIZNO POSLOVANJE „
„PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE PREDUZEĆA „
„ULOGA PROFESIONALNIH RAČUNOVOĐA U POSTUPANJU S PRIJETNJAMA I SITUACIJAMA SUKOBA INTERESA“

 

DATUM WEBINARA:

26. 12. 2023. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

6 bodova

PREDAVAČI:
Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac
Fuad Balta, dipl. ecc.

TEME:

1. Unutrašnji platni promet i devizno poslovanje

 • Plaćanje usluga nerezidentima za tekuće poslove izvršene na teritoriji Federacije BiH
 • Isplate u inostranstvo
 • Isplata dobiti nerezidentnim licima
 • Obračunski oblici plaćanja (cesija, asignacija, kompenzacija i drugi oblici)
 • Plaćanje između rezidenata u devizama
 • Plaćanja i naplate u gotovini između rezidenata i nerezidenata
 • Devizna blagajna
 • Obavezno polaganje strane gotovine
 • Rokovi naplate i unošenja u FBiH sredstava po osnovu izvoznih poslova
 • Iznošenje efektivnog novca na graničnim prelazima u Federaciji BiH po službenom i privatnom poslu
 • Šta se smatra kreditnim poslom
 • Potraživanja po osnovu izvršenja usluge ili izvoza robe/usluga u funkciji kreditnog posla
 • Obaveza prijavljivanja i izvještavanja o kreditnom poslu
 • Dozvoljeni načini plaćanja u unutrašnjem platnom prometu
 • Pravila izvršenja bezgotovinskih naloga za plaćanje
 • Poslovanje u vrijeme blokade računa
 • Plaćanja i naplate u gotovini
 • Mogućnost isplate zaposlenicima u gotovini
 • Nabavka od fizičkih lica i plaćanje u gotovom novcu
 • Korištenje gotovine u slučaju davanja i prijema pozajmica, donacija, najamnine i dr.
 • Polog pazara, blagajničke evidencije, blagajnički maksimum
 • Pitanja i primjeri iz svakodnevne prakse

2. Uvod u Međunarodne standardne procjene vrijednosti 

 • Međunarodni standardi procjene vrijednosti (MSPV) 
 • Osnova načela procjene vrijednosti 
 • Okvir za MSPV 
 • Opći standardi 
 • Standardi imovine 

3. Praktičan osvrt procjene vrijednosti 

 • Definicije vrednovanja 
 • Pristupi (principi) vrednovanja 
 • Metode procjene 
  • Prihodovna metoda (direktna kapitalizacija i diskontovanje novčanog toka) 
  • Tržišna metoda (metoda komparacije) 
  • Troškovna metoda 
 • Ekonomska opravdanost vs Finansijska isplativost 
 • Odabir metode procjene po vrsti nekretnine/imovine 
 • Odabir stope kapitalizacije 
 • Kriteriji za procjenu

4. Uloga profesionalnih računovođa u postupanju s prijetnjama i situacijama sukoba interesa

 • Utvrđivanje prijetnji
 • Vrste i primjeri prijetnji
 • Postupanje s prijetnjama
 • Zaštitne mjere
 • Sukobi interesa
 • Primjeri situacija sukoba interesa
 • Objavljivanje sukoba interesa
 • Saglasnost u vezi sa sukobom interesa 

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Mogućnost postavljanja pitanja u toku i nakon webinara putem online forme

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):

 • BESPLATNO za korisnike ZIPSpro paketa godišnje edukacije (koji u toku godine nisu iskoristili svih pet edukacija/webinara u sklopu pretplatničkog paketa)
 • Pretplatnici časopisa ZIPS 80,00 KM
 • Ostali učesnici 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:
UNICREDIT BANK 3389002208688749
INTESA SANPAOLO 1540011100299682
SPARKASSE BANK 1990490005090704
ZIRAATBANK BH. 1861210310050424 

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

 Popunjen prijavni obrazac poslati na e-mail:
seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz
Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja Vaše prijave!
CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

 Sve dodatne informacije:
elefon: 033/542-700

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top