skip to Main Content

W E B I N A R


 

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020., ULOGA I ZNAČAJ FINANSIJSKIH POKAZATELJA U ANALIZI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, POREZNE PRIJAVE ZA 2020. ELEKTRONSKO DOSTAVLJANJE KIF-A I KUF-A

 


 

DATUM WEBINARA:
12
. 02. 2021.

Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Webinar počinje u 10:00 sati

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Dr. sc. Jozo Piljić
1. GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020.

 • Prezentacija financijskih izvještaja
 • Primjena MRS/MSFI
 • Zadaci računovođe
 • Značaj interne kontrole
 • Obveznici sastavljanja financijskih izvještaja
 • Sastav financijskih izvještaja
 • Bilans uspjeha
 • Poslovni prihodi i rashodi
 • Financijski prihodi i rashodi
 • Dobit ili gubitak od usklađivanja vrijednosti
 • Ostala sveobuhvatna dobit razdoblja
 • Bilans stanja
 • Nematerijalna sredstva
 • Materijalna sredstva
 • Evidencije najmova
 • Izvještaj o gotovinskim tokovima
 • Izvještaj o promjenama na kapitalu
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Događaji nastali nakon izvještajnog razdoblja

2. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE BUDŽETA I  BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA 2020.

 • Računovodstveni izvještaj budžetskih korisnika
 • Tekstualni izvještaj – analiza

3. GODIŠNJI OBRAČUN UDRUŽENJA I DRUGIH NEPROFITNIH SUBJEKATA

Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac
4. ULOGA I ZNAČAJ FINANSIJSKIH POKAZATELJA U ANALIZI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Pojmovno određenje finansijskih pokazatelja
 • Značaj analize finansijskih izvještaja
 • Tumačenje finansijskih pokazatelja
 • Poslovno odlučivanje
 • Finansijski pokazatelji kao dio seta finansijskih izvještaja
 • Ocjena likvidnosti, profitabilnosti i konkurentnosti

Fuad Balta, dipl. ecc
5. ROKOVI, VRSTE I NAČIN PODNOŠENJA GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA U FBIH

 • Podnošenje prijave poreza na imovinu 
 • Prijave i izvještaji prema propisima po porezu na dohodak za 2020. godinu
 • Prijava poreza na dobit za 2020. godinu
 • Način podnošenja godišnjih poreznih prijava
 • Novčane kazne zbog nepodnošenja godišnjih prijava

6. NAKNADE I ČLANARINE

Dr. sc. Jozo Piljić
7. POTEŠKOĆE I PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG DOSTAVLJANJA IZVODA IZ POREZNIH EVIDENCIJA (KIF-A I KUF-A)

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Materijal u pdf formatu
 • Prezentacije u elektronskom formatu
 • Mogućnost pregleda svih video materijala u dodatnom periodu od 24h
 • Mogućnost postavljanja pisanih pitanja odmah nakon prijave na Webinar, u toku trajanja Webinara i nakon završenog Webinara na e-mail: seminari@privrednastampa.biz

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili eldar@privrednastampa.biz 

Nakon zaprimanja Vaše prijave, na Vaš e-mail ćemo vam poslati instrukciju za pristup webinaru, te omogućiti neograničen broj pregleda svih video materijala u dodatnom periodu od 24h. 

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate po osnovu učešća na webinaru, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700
web: www.privrednastampa.biz

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top