skip to Main Content

SEMINARI

IZ OBLASTI PRAVA

Jednodnevni
seminar

AKTUELNA PITANJA IZVRŠNOG POSTUPKA NA NEPOKRETNIM I POKRETNIM STVARIMA

12

Jun 2018

Jednodnevni
seminar

 „DILEME I PROBLEMI U PROVEDBI NOVOG ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU“
&
„POVREDE RADNE OBAVEZE I DISCIPLINE PONAŠANJA, DISCIPLINSKA
ODGOVORNOST I NAČINI PRESTANKA UGOVORA O RADU„

19

april 2018

Jednodnevni
seminar

PRAVNI REŽIM GRAĐEVINSKOG, ŠUMSKOG, POLJOPRIVREDNOG, ZADRUŽNOG ZEMLJIŠTA I VODNIH DOBARA

– Problemi u praksi i praktična rješenja –

19

februar 2018

Jednodnevni
seminar

„AUTONOMNO RADNO PRAVO U FEDERACIJI BIH – PRAVILNIK O RADU I KOLEKTIVNI UGOVORI“
„EVIDENCIJA RADNIKA I DRUGIH LICA ANGAŽOVANIH NA RADU – DILEME I PRAKTIČNA RJEŠENJA“
„PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU I DRUGIH PROPISA U PROCEDURI USVAJANJA“

 

20

decembar 2017

Jednodnevni
seminar

PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI POSLOVANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I SAMOSTALNIH PODUZETNIKA

26

Oktobar 2017

Jednodnevni
seminar

«RADNI ODNOSI U IMPERATIVNIM NORMAMA ZAKONA O RADU»
«SLUŽBENIČKI ODNOSI U PRAVNOJ REGULATIVI FEDERACIJE BIH»
«OPOREZIVANJE PRIMITAKA PO OSNOVU RADNOG ODNOSA»
(realni, budžetski i sektor privatnog poduzetništva)

16

Jun 2017

Jednodnevni
seminar

AKTUELNA PITANJA O IZVRŠENJU NA NEPOKRETNIM I POKRETNIM STVARIMA

10

maj 2017

Jednodnevni
seminar

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, OTKAZ UGOVORA O RADU I MJERENJE RADNOG UČINKA

13

APRIL 2017

Jednodnevni
seminar

AKTUELNA PITANJA PRIMJENE ZAKONA O RADU KOLEKTIVNIH UGOVORA SA OSVRTOM NA SUDSKU ZAŠTITU PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
&
PRAVA, OBAVEZE I OVLAŠTENJA INSPEKTORA RADA I VRSTE UPRAVNIH MJERA U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA

01

Decembar 2016

Back To Top