skip to Main Content

W E B I N A R

„FINANSIJSKO UPRAVLJANJE, KONTROLA I INTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU“
„OPOREZIVANJA USLUGA I POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA PDV-OM“
„OPOREZIVANJE STATUSNIH PROMJENA PRIVREDNIH DRUŠTAVA“

 

DATUM WEBINARA:

27. 05. 2021. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Dr. sc. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC
1. PRAKTIČNI ASPEKTI FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE, INTERNA REVIZIJA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

 • Zakonska regulativa FUK-a
 • Uvod u FUK i terminologija
 • Metodološki okvir za provođenje FUK-a 
 • COSO model internih kontrola i upravljanja rizicima
 • Definisanje ključnih nosioca aktivnosti, odgovornosti i ovlaštenja
 • Problemi pri upravljačkoj odgovornosti, prenosu ovlaštenja i definisanju vlasnika procesa
 • Uloga interne revizije u finansijskom upravljanju i kontroli
 • Važnost pravilnog definisanja procesa, procedura, aktivnosti i pratećih rizika
 • Stvaranje nove vrijednosti
 • Upute za izradu mape procesa 
 • Definisanje rizika i određivanje ključnih kategorija rizika
 • Smjernice za efikasno upravljanje rizicima
 • Upute za izradu registra/mape rizika

Dejan RAKIĆ, advokat
2. SPECIFIČNOSTI „MJESTA“ OPOREZIVANJA USLUGA PDV-om

 • Principi određenja mjesta oporezivanja usluga s elementom inostranosti
 • Nedostatak dokumentacije kao razlog za dodatno utvrđenu obavezu
 • Klasifikacija djelatnosti kao jedan od uslova za „priznanje“ mjesta prometa usluga u inostranstvu
 • Dvostruko (ne)oporezivanje
 • Primjeri, upravna i sudska praksa

3. POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA PDV-om

 • Posebna shema u građevinarstvu
 • Oporezivanje korišteninih dobara
 • Poseban postupak oporezivanja turističkih organizacija
 • Posebna shema dužnika
 • Primjeri, upravna i sudska praksa

Fuad BALTA, dipl. ecc
4. OPOREZIVANJE KOD STATUSNIH PROMJENA PRIVREDNIH DRUŠTVA

 • Zakonska regulativa u vezi sa statusnim promjenama privrednih društva
 • Pojam i razne kombinacije pripajanja
 • Preuzimanje ukupne imovine i obaveza pripojenog društva
 • Osnivanje novog društva spajanjem dva ili više društava
 • Preuzimanje ukupnih dionica/udjela od pripojenih društava
 • Prenos imovine i obaveza kod podjele društava bez postupka likvidacije
 • Dionice, osnovni ulozi i poslovni udjeli
 • Računovodstveni i porezni aspekt pripajanja i spajanja društva
 • Stečena imovina i obaveze
 • Dobit kod spajanja i pripajanja društava
 • Kontinuitet u oporezivanju
 • Porezni gubitak kod spajanja društava
 • Oporezivanje prometa nekretnina u slučajevima pripajanja i spajanja društva
 • Porezni tretman stečaja kao statusne promjene
 • Isplata plaća zaposlenicima kod društava u stečaju i ostvarivanje prava na lični odbitak
 • Oporezivanje dobiti i dividende prilikom likvidacije poslovnog subjekta
 • Odgovornost ovlaštenog/odgovornog lica u postupku likvidacije i stečaja

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Priručnik u pdf formatu
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Mogućnost postavljanja neograničenog broja pitanja

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga/korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz 

Pristupne podatke za praćenje webinara ćemo vam poslati  nakon zaprimanja Vaše prijave! 

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte. 

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700
web: www.privrednastampa.biz 


Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top