skip to Main Content

SARAJEVO, 23. 11. 2016.
Hotel „Hollywood“,
ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 sati

 

PREDAVAČI I TEME:

Fuad BALTA, dipl. ecc.

  1. AKTUELNE TEME IZ POREZNE I FINANSIJSKE OBLASTI
  • Ključne odredbe Zakona o finansijskom poslovanju;
  • Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem;
  • Novi propisi o oporezivanju dobiti;
  • Izmjene u kolektivnim ugovorima i ostvarivanje najpovoljnijih prava zaposlenika s istim, a u vezi sa (ne)oporezivim isplatama – član14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak;
  • Dosadašnje spoznaje o očekivanim novim rješenjima u: Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o doprinosima, Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH i Općem poreznom zakonu.

Dr. sc. Dijana VUKOVIĆ,

  1. PERSPEKTIVA RAZVOJA REVIZIJE UČINKA U FBIH
  2. MOGUĆNOST POVEĆANJA UČINKOVITOSTI JAVNIH PREDUZEĆA PROVEDBOM REVIZIJE UČINKA

Dr. sc. Jozo PILJIĆ

  1. VREMENSKA RAZGRANIČENJA I REZERVIRANJA
  2. NEKE SPECIFIČNOSTI KOD PRIMJENE SUSTAVA PDV-A

screenshot_2

PRIJAVITE SE

(ZA PRETPLATNIKE ZIPS-a GRATIS koji su izmirili obaveze na ime pretplate / jedna pretplata – jedan učesnik)

Svi oni koji nisu pretplatnici mogu se
prijaviti uz kotizaciju od 80,00 KM (sa PDV-om)

U cijenu kotizacije uračunato je:
– Materijal za seminar i power point prezentacije (na CD)

PRIJAVA JE OBAVEZNA

 

Back To Top