skip to Main Content

BESPLATNI
W E B I N A R
za pretplatnike časopisa ZIPS i korisnike ZIPSpro paketa usluga

NOVI KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA
SADRŽAJ I FORMA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA
OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA – REZIDENATA I NEREZIDENATA U FBIH
PRIPREME ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I OBRAČUN PDV-A NA KRAJU GODINE
POPIS IMOVINE I OBVEZA
PRIMJENA MSFI ZA MALA I SREDNJA PRIVREDNA DRUŠTVA U FEDERACIJI BIH

DATUM WEBINARA:

09. 12. 2021. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Dr. sc. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC
1. NOVI KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I SADRŽAJ I FORMA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA
• Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju  konta za privredna društva
 − Klasa 0 – Nematerijalna sredstava – prikaz izmjena
 − Klasa 1 – Zalihe i sredstva namijenjena prodaji  (bez izmjene, samo terminologija)
 − Klasa 2 – Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani – prikaz izmjena
 − Klasa 3 – Kapital – prikaz izmjena
 − Klasa 4 – Obaveze, rezervisanja i razgraničenja – prikaz izmjena
 − Klasa 5 – Rashodi – prikaz izmjena
 − Klasa 6 – Prihodi – prikaz izmjena
• Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva
• Mikro privredna društva: novi obrasci
• Bilješke uz finansijske izvještaje
  Novi obrazac izvještaja o promjenama na kapitalu vrđivanja konačnog poreza na dohodak
 

Fuad BALTA, dipl. ecc
2. OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA – REZIDENATA FEDERACJE BIH IZ INOSTRANSTVA  I NEREZIDENATA U FEDERACIJI BIH
− Rezidentna i nerezidentna fizička lica kao obveznici poreza prema poreznoj regulativi
− Neograničeni i ograničeni porezni obveznik
− Koja fizička lica ne podliježu oporezivanju?
− Prihodi/dohoci od nesamostalne i samostalne  djelatnosti
− Oporezivi prihodi od rada bez rješenja nadležnog organa ili bez ugovora s poslodavcem
− Ostvarivanje prihoda rezidenta i nerezidenta od: pokretne i nepokretne imovine, autorskih prava,  dividendi, patenata, licenci i ulaganja kapitala
− Prihodi freelencera u kontekstu novih propisa  o obrtu i srodnim djelatnostima
− Prihodi nerezidenata od povremenih  samostalnih djelatnosti
− U kojim slučajevima se podnose obrasci: APR-1036, AMS-1035, PDN-1033 u vezi sa GPD-1051?
− Porez po odbitku: kao akontacija poreza na  dohodak i kao konačna porezna obaveza
− Dobici u inostranstvu po osnovu igara na sreću
− Tretman poreza plaćenog u inostranstvu kod utvrđivanja konačnog poreza na dohodak
− Prednost ugovora o izbjegavanju dvostrukog  oporezivanja i potvrda o rezidentnosti Pojašnjenje razlike kod oporezivanja fizičkog lica – građanina i obrtnika

Dr. sc. Jozo PILJIĆ
3. PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I OBRAČUN PDV-A NA KRAJU GODINE
− Cilj provođenja kontrolnih postupaka
− Ažuriranje i kontrola knjigovodstvenih evidencija
− Procjenjivanje
− Pripremne radnje koje prethode izradi financijskih izvještaja
− Postupak pripreme za izradu financijskih izvještaja
− Postupci i aktivnosti koji prethode izradi godišnjih financijskih izvještaja
− Amortizacija
− Porezni aspekt amortizacije
− Procijenjeni vijek upotrebe imovine
− Korištenje različitih stopa amortizacije od propisanih
− Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine
− Potraživanja od kupaca
− Otpis potraživanja
− Usuglašavanje obveza i potraživanja

− Procjenjivanje zaliha
− Evidentiranje u dnevniku računa koji
pristignu poslije 31.12.

4. POPIS IMOVINE I OBVEZA
− Zadatak komisije za popis
− Obračun PDV-a na inventurne razlike
− Svođenju zaliha robe na tržišne cijene
− Manjkovi do utvrđenog normativom
− Oštećenja dobara uslijed više sile
− Manjkovi robe u prodavnici
− Uništenje dobara koja su osigurana
− Otpis zastarjelih zaliha
− Promjena cijena robe u maloprodaji

5. SMJERNICE ZA PRIMJENU MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRIVREDNA DRUŠTVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
− Prvi financijski izvještaji subjekta sastavljeni u skladu sa MSFI za MSPD
− Šta uključuju prvi financijski izvještaji subjekta pripremljeni u skladu sa MSFI za MSPD
− Pregled MSFI za MSPD sa izvorima zahtjeva iz MRS i MSFI

OBEZBIJEĐENI SU:

  • Priručnik u pdf formatu
  • Prezentacije u PowerPoint-u
  • Mogućnost postavljanja neograničenog broja pitanja

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

BESPLATNO pretplatnici na časopis ZIPS (jedna pretplata jedan učesnik) i korisnici ZIPSpro paketa usluga, koji su izmirili dug po osnovu pretplate.
– Svi ostali učesnici (sa materijalom) 80,00 KM, po učesniku.

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz
Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo
nakon zaprimanja Vaše prijave! 

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top