skip to Main Content

JOZO PILJIĆ  DIO I

RANKO BATINIĆ

JOZO PILJIĆ  DIO II

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA

„ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a I KUF-a“
„MSFI 16 – NAJMOVI“
“PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019.”
“POPIS IMOVINE I OBVEZA”

 

ZENICA, 16. 12. 2019.
Hotel „ZENICA“
 Kamberovića čikma b.b

SARAJEVO, 17. 12. 2019.
Hotel „HOLIDAY“
 Zmaja od Bosne 4

TUZLA, 19. 12. 2019.
Hotel „TUZLA“
 ZAVNOBiH-a 13

MOSTAR, 20. 12. 2019.
Hotel „MOSTAR“
Kneza Domagoja bb.

Svi seminari počinju u 10:00 sati

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

 TEME:

1. ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a I KUF-a
 – Postupak dostavljanja podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem
 – Lica ovlaštena za dostavljanje elektronskog KIF-a i KUF-a (elektronska evidencija)
 
– Početak obavezne dostave elektronske evidencije
 
– Rok, način i format dostavljanja elektronske evidencije
 
– Sadržaj dokumenta elektronskog KIF-a i KUF-a
 
– Prava i obveze obveznika indirektnih poreza i UINO u vezi sa dostavljanjem podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem

2. PRIMJENA NOVOG MSFI 16 – NAJMOVI
 – Djelokrug
 – Izuzeće od priznavanja
 
– Određivanje najma
 
– Razdvojene komponente ugovora
 
– Trajanje najma
 
– Evidentiranje najma kod najmoprimca
 
– Početno mjerenje imovine s pravom korištenja
 
– Početno mjerenje obaveza po osnovu najma
 
– Naknadno mjerenje imovine s pravom korištenja
 
– Naknadno mjerenje obaveza po osnovu najma
 
– Evidentiranje najma kod najmodavca
 
– Klasifikacija najma
 
– Finansijski najam
 
– Poslovni najam

3. PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I OBRAČUN PDV-a NA KRAJU GODINE
 – Cilj provođenja kontrolnih postupaka
 – Ažuriranje i kontrola knjigovodstvenih evidencija
 
– Procjenjivanje
 
– Pripremne radnje koje prethode izradi financijskih izvještaja
 
– Postupak pripreme za izradu financijskih izvještaja
 
– Postupci i aktivnosti koji prethode izradi godišnjih financijskih izvještaja
 
– Amortizacija
 
– Porezni aspekt amortizacije
 
– Procijenjeni vijek upotrebe imovine
 
– Korištenje različitih stopa amortizacije od propisanih
 
– Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine
 
– Potraživanja od kupaca
 
– Otpis potraživanja
 
– Usuglašavanje obveza i potraživanja
 
– Procjenjivanje zaliha
 
– Evidentiranje u dnevniku računa koji pristignu poslije 31. 12.

4. POPIS IMOVINE I OBVEZA
 – Zadatak komisije za popis       
 – Obračun PDV-a na inventurne razlike
 
– Svođenje zaliha robe na tržišne cijene
 
– Manjkovi do utvrđenog normativom
 
– Oštećenja dobara uslijed više sile
 
– Manjkovi robe u prodavnici
 
– Uništenje dobara koja su osigurana
 
– Otpis zastarjelih zaliha
 
– Promjena cijena robe u maloprodaji

PREDAVAČI:

Dr. sc. Jozo PILJIĆ
Mr. sc. Ranko BATINIĆ

OBEZBIJEĐENI SU:

Materijal u pisanom formatu – Priručnik
Prezentacije u elektronskom formatu
Pribor za pisanje
Kafa za vrijeme pauze

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:

Svi pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
Pretplatnici na časopis ZIPS (sa materijalom)  90,00 KM
Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM, (bez materijala) 80,00 KM

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH                     1861210310050424

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, nakon čega Vam dostavljamo fakturu na naznačenu adresu.
Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu.
Mogućnost plaćanja u gotovini na dan održavanja seminara

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz
 

Dodatne informacije:
KONTAKT OSOBA: ELDAR ALIBAŠIĆ
Mobitel: 062 072 474
Telefon: 033/542-700
web: www.privrednastampa.biz

 

 

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top