skip to Main Content

PREUZMITE SEMINARSKI MATERIJAL

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA
PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o organizuje
BESPLATAN JEDNODNEVNI SEMINAR
(ZA PRETPLATNIKE ZIPS-a– koji su izmirili obaveze na ime pretplate)
Sarajevo, 16. 11. 2017. godine
(Hotel Hollywood, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža)
Seminar počinje u 10:00

PROGRAM SEMINARA I PREDAVAČI

Fuad BALTA, dipl. ecc.
PRIHODI ZAPOSLENIKA PO OSNOVU RADNOG  ODNOSA – PLAĆE I NAKNADE, BOLOVANJA,  PORODILJSKO ODSUSTVO, OTPREMNINE I SL.
– Najniža plaća i osnovica za obračun doprinosa;
– Obračun plaće i naknada po osnovu noćnog rada, rada u dane sedmičnog odmora i dane koji su po zakonu neradni;
-Troškovi ishrane za rad na dane sedmičnog odmora;
– Lica sa smanjenim radnim sposobnostima – dodaci na plaću;
– Obaveze poslodavca prema radnici koja je na porodiljskom odsustvu;
– Povreda na radu – mogućnost isplate neprekidnog bolovanja preko 14 mjeseci;
– Pravo na rad na polovinu punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva – naknada plaće, troškova ishrane i sl.;
– Jednokratne novčane pomoći radnicima;
– Obračun naknade za godišnji odmor;
– Različiti slučajevi neoporezive isplate otpremnine – minimalan i maksimalan iznos;
– Troškovi službenog puta – pravilan obračun dnevnice za različite specifične situacije;
– Delegiranje ostalih pitanja „na licu mjesta“, diskusija i odgovori na pitanja.

Dr. sc. Dijana VUKOVIĆ
FINANSIJSKO UPRAVLJANJE, KONTROLA I INTERNA REVIZIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
– Javna interna finansijska kontrola – transparentna i efikasna javna uprava;
– Regulatorni okvir za finansijsko upravljanje, kontrolu i internu reviziju u Bosni i Hercegovini;
– Presjek stanja sistema interne kontrole i interne revizije u Bosni i Hercegovini.

Dr. sc. Jozo PILJIĆ
NEKE SPECIFIČNOSTI PDV-a I EVIDENTIRANJA U RAČUNOVODSTVENIM I POREZNIM EVIDENCIJAMA
– Oporezivanje prometa motornih vozila u sustavu PDV-a;
– Posebna shema u građevinarstvu;
– Prodaja uz avansnu naplatu;
– Avansi dani za nabavku;
– Povrat robe od strane kupca;
– Odustajanje od isporuke;
– Izuzimanje dobara iz maloprodaje za vlastite potrebe;
– Sirovine i materijal u doradi, obradi i manipulaciji;
– Ispravka odbitka ulaznog poreza za opremu i objekte za vršenje djelatnosti;
– Promjena osnovice PDV-a;
– Rashodovanje opreme koja je u potpunosti otpisana;
– Niveliranje cijena u veleprodaji;
– Usklađivanje vrijednosti zaliha na kraju godine;
– Inventurne razlike utvrđene popisom.

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):

BESPLATNO za pretplatnike na časopis ZIPS (jedan učesnik po pretplati)

BESPLATNO za korisnike paketa ZIPSpro

BESPLATNO za NOVE pretplatnike časopisa ZIPS

– Za sve ostale 80,00 KM po učesniku,

OBEZBIJEĐENI SU:
– Pribor za pisanje,
– Kafa za vrijeme pauze
– Besplatan parking.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog
prijavnog obrasca,nakon čega Vam dostavljamo fakturu
na naznačenu adresu.


Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz
odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Mogućnost plaćanja na dan održavanja seminara.
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Prijavu izvršiti na faks: 033/542-700 ili Mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz,
 Za dodatne informacije i moguća pitanja kontaktirajte nas na mail: seminari@privrednastampa.biz ili na telefon 033 542 700
Back To Top