skip to Main Content

W E B I N A R

 

“POVRAT INDIREKTNIH POREZA (AKCIZA I PDV-A)”
“POVRAT DIREKTNIH POREZA I DRUGIH JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BIH”
“RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE IMOVINE”
“PRINCIPI I MEHANIZMI SPROVOĐENJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA”

 

DATUM WEBINARA:
31.10.2023. (UTORAK) sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

DEJAN RAKIĆ, dipl. iur
Dr. sc. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC
Fuad BALTA, dipl. ecc.

TEME:

1. POVRAT INDIREKTNIH POREZA
Povrat akcize:

 • Povrat akciza plaćene na alkohol i etil alkohol koji se koristi u proizvodnji proizvoda na koje se ne plaća akciza
 • Povrat akcize na proizvode koji su izvezeni
 • Primjeri, postupci, praksa i nedoumice

Povrat PDV-a:

 • Povrat PDV-a iskazanog na PDV prijavi
 • Povrat PDV-a u skladu s članom 29. Zakona
 • Povrat PDV-a obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u BiH
 • Povrat PDV-a vezanog za izvoz od strane putnika
 • Povrat PDV-a i kamata u slučajevima poništenja rješenja oo razrezu UIO
 • Primjeri, postupci, praksa i nedoumice

2. POVRAT DIREKTNIH POREZA I DRUGIH JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BiH

 • Procedure povrata poreznih obaveza shodno poreznim zakonima
 • Način vraćanje više ili pogrešno uplaćenih poreznih obaveza i drugih javnih prihoda; razlika kod pojmovnog određenja navedenih termina
 • Ostvarivanje prava na povrat po rješejima drugostepenog organa i nadležnih sudova nakon izjavljenih žalbi ili tužbi
 • Povrat javnih prihoda sa računa trezora Federacije BiH
 • Povrat poreza prema Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH
 • Preplaćeni porez i buduća porezna obaveza
 • Zastara za podnošenje zahtjeva za povrat
 • Operativno implementiranje povrata više ili pogrešno uplaćenih prihoda koji su uplaćeni u tekućoj godini i onih (prihoda) koji nisu uplaćeni u tekućoj godini
 • Preknjižavanje pogrešno ili više uplaćenih prihoda
 • Umanjenje preplaćenih za buduće porezne obaveze
 • Procedure za povrat doprinosa
 • Povrat poreza na dobit
 • Povrat poreza na dohodak
 • Korelacija ličnih odbitaka i povrata poreza na dohodak

3. RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE IMOVINE

Novi kontni okvir dugotrajne imovine

 • MRS 38 Nematerijalna imovina
 • Priznavanje i mjerenje
 • Kako se stvara nematerijalna imovina?
 • Faza istraživanja vs faza razvoja
 • Aktivnosti razvoja – trošak ili imovina?
 • Trošak zasebnog sticanja
 • Kapitaliziranje vlastitih troškova razvoja
 • Goodwill

Klasifikacija nekretnina u skladu sa MRS 16, MSFI 5 i MSFI 16

 • MRS 16 Nekretnine postrojenja i oprema
 • Primjeri troškova koji se mogu i ne mogu pripisati trošku nabavke
 • Kada se mogu pripisati troškovi pozajmljivanja?
 • Mjerenje nakon početnog troška nabavke
 • Revalorizacija (tehnike, dinamika, efekti)
 • Knjiženje revalorizacije po bruto i neto principu
 • Tretman naknadnih troškova, primjeri iz prakse

Praktični osvrt na amortizaciju

 • Početak i prestanak amortizacije
 • Metode obračuna amortizacije
 • Maksimlane i minimalne stope amortizacije
 • Promjena korisnog vijeka upotrebe dugotrajne imovine na primjerima
 • Amortizacija i imovina s pravom korištenja

MSFI 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prekinuto poslovanje

4. PRINCIPI I MEHANIZMI SPROVOĐENJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

 • Definicija i područje korporativnog upravljanja
 • Principi korporativnog upravljanja
 • Interni mehanizmi korporativnog upravljanja:
  • Odbori (nadzorni odbor i uprava)
  • Naknade menadžmentu
  • Koncentracija vlasništva
  • Odnos s interesno-utjecajnim grupama i
  • Korporativno izvještavanje
 • Eksterni mehanizmi korporativnog upravljanja: 
  • Tržište za korporativnu kontrolu
  • Zakonodavni i regulatorni okvir
  • Zaštita manjinskih dioničara i
  • Konkurentski uslovi.

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Priručnik u pdf-u
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Mogućnost postavljanja pitanja u toku i nakon webinara putem online forme

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):

 • BESPLATNO pretplatnici/korisnici ZIPSpro godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a 80,00 KM
 • Ostali učesnici 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:
UNICREDIT BANK 3389002208688749
INTESA SANPAOLO 1540011100299682
SPARKASSE BANK 1990490005090704
ZIRAATBANK BH. 1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen prijavni obrazac poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz
Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja Vaše prijave!
CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.
Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top