skip to Main Content

W E B I N A R

– NOVI KONTNI OKVIRI I OBRASCI –
– DODATNA I DOPUNSKA
DJELATNOSTI RAČUNOVOĐA –
– OPOREZIVANJE SAMOSTALNOG RADA –
– SOLIDARNA ODGOVORNOST DUŽNIKA INDIREKTNIH POREZA –
– PDV OBVEZNICI KOJIMA SU DODIJELJENA JAVNA OVLAŠTENJA –
– STATUS POREZNOG OBVEZNIKA – FIZIČKOG LICA –
– INTERNA REVIZIJA U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI –
– KONTROLA KVALITETE RADA PRAVNIH LICA I PODUZETNIKA KOJI PRUŽAJU RAČUNOVODSTVENE USLUGE –

 

DATUM WEBINARA:

21. 10. 2021. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Fuad BALTA, dipl. ecc
1. PRIMJENA NOVOUSVOJENIH PROPISA

 • Dodatna i dopunska djelatnost u vezi sa primjenom novog Zakona o računovodstvu i reviziji novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima
 • Pojašnjenje odredbi Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak sa početkom primjene od 1. 10. 2021. godine:
  • Neoporeziva primanja zaposlenika
  • Prihodi (fizičkih lica) na koje se ne plaća porez na dohodak
  • Vrste i načini podnošenja pojedinih poreznih prijava/obrazaca od 1. 10. 2021. godine
 • – Osvrt na izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima i Zakona o posredovanju u prodaji nekretnina   

2. OPOREZIVANJE SAMOSTALNOG RADA U KONTEKSTU NOVIH PROPISA

 • Specifičnosti obavljanja samostalne djelatnosti
 • Oporezivi dohoci od obavljanja samostalne djelatnosti
 • Obavljanje samostalne djelatnosti bez odobrenja nadležnog organa
 • Poseban tretman obrta prema Zakonu o računovodstvu i reviziji i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima u vezi sa novim Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak
 • Dohoci od imovine i imovinskih prava u sklopu obrta
 • Ograničenja kod dodatne i dopunske obrtničke djelatnosti prilikom obavljanja računovodstvenih poslova
 • Davanje obrta u zakup
 • Nove mogućnosti vođenja obrta u skladu sa pravilima vanjskotrgovinskog i deviznog poslovanja
 • Slobodna zanimanja
 • Oporezivanje prihoda od drugih samostalnih djelatnosti
 • Poseban tretman oporezivanja prihoda iz inostranstva od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti
 • Načini i vrste podnošenja prijava/obrazaca od obavljanja samostalnih djelatnosti

Dejan RAKIĆ, dipl. iur
3. PROGLAŠENJE SOLIDARNOG DUŽNIKA INDIREKTNIH POREZA

 • Postupak proglašenja solidarne odgovornosti, pravna sredstva koja dužnik može preduzeti, uzroci i posljedice
 • Direktor, u svojstvu fizičkog lica, kao dužnik indirektnih poreza pravnog lica-obveznika
 • Vlasnik, u svojstvu fizičkog lica, kao dužnik indirektnih poreza pravnog lica-obveznika
 • Povezano pravno lice kao dužnik indirektnih poreza pravnog lica-obveznika
 • Upravna i sudska praksa

4. PORESKI OBVEZNIK NA KOGA SU PRENESENA JAVNA OVLAŠTENJA ORGANA UPRAVE

 • Obavljanje djelatnosti iz djelokruga javne uprave
 • Obračun poreza na dodanu vrijednost/status poreznog obveznika
 • Pravo na odbitak ulaznog poreza/srazmjerni odbitak ulaznog poreza
 • Primjeri i praksa

5. STATUS POREZNOG OBVEZNIKA – FIZIČKOG LICA

 • Registracija investitora po njihovom zahtjevu
 • Registracija zakupodavaca po službenoj dužnosti ili njihovom zahtjevu
 • Retroaktivan obračun PDV-a i/ili registracija za PDV kod lica koja prodaju apartmane
 • Posljedice dodatnog obračuna PDV-a (krivična ili prekršajna odgovornost)

dr. sc. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC
6. NOVI KONTNI OKVIRI I OBRASCI

Privredna društva:

 • Novi kontni okvir
 • Novi obrasci
 • Bilješke uz finansijske izvještaje
 • Mikro privredna društva: novi obrasci

Neprofitne organizacije:

 • Novi kontni okvir
 • Novi obrasci

Banke i druge finansijske organizacije:

 • Novi kontni okvir
 • Novi obrasci

Društva za osiguranje i reosiguranje

Investicijski fondovi:

 • Novi kontni okvir
 • Novi obrasci

Novi obrazac izvještaja o promjenama na kapitalu

7. USPOSTAVA INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

 • Obavezna uspostava interne revizije u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu i reviziji
 • Obaveza zapošljavanja internog revizora
 • Način funkcionisanja interne revizije
 • Kaznene odredbe u slučaju neuspostavljanja odjela interne revizije
 • Osnove interne revizije
 • Smjernice za uspostavu interne revizije
 • Međunarodni standardi profesionalne prakse interne revizije

8. NOVI PRAVILNIK O KONTROLI KVALITETE RADA PRAVNIH LICA I PODUZETNIKA KOJI PRUŽAJU PROFESIONALNE KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE

 • – Cilj kontrole kvalitete i obveznici
 • – Obim i sadržaj kontrole
 • – Način, načela i nositelji nadzora i kontrole 
 • – Vrste nadzora
 • – Nadzorne mjere

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Priručnik u pdf formatu
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Mogućnost postavljanja neograničenog broja pitanja

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga/korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz
Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo
nakon zaprimanja Vaše prijave! 

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top