skip to Main Content

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA

POLUGODIŠNJI OBRAČUN 
ZA I -VI 2018.
&
FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA TE
INTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU

 

SARAJEVO, 21. 06. 2018.,
Hotel „HOLIDAY (Inn)“,
ul. Zmaja od Bosne 4, Sarajevo

ZENICA, 22. 06. 2018.,
Hotel „ZENICA“,
ul. Kamberovića čikma bb

MOSTAR 25. 06. 2018.,
Hotel „MOSTAR“,
ul. Kneza Domagoja b.b., Mostar

TUZLA, 26. 06. 2018.,
Hotel „TUZLA“,
ul. ZAVNOBiH-a 13, Tuzla

Svi seminari počinju u 10:00 sati

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Dr. sc. Jozo PILJIĆ

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PERIOD I – VI 2018. GODINE

 • Obveznici podnošenja polugodišnjih financijskih izvještaja
 • Obrasci polugodišnjeg obračuna
 • Bilans uspjeha za privredna društva
  – Dobit ili gubitak neprekinutog poslovanja
  Dobit ili gubitak od prekinutog poslovanja
 • Bilans stanja za privredna društva
  Stalna sredstva i dugoročni plasmani
  Tekuća sredstva
  Kapital
  Rezerve
  Neraspoređena dobit
  Dugoročna rezerviranja
  Dugoročne obveze
  Kratkoročne obveze
 • Izvještaj o gotovinskim tokovima
 • Izvještaj o promjenama na kapitalu
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Zahtjevi MRS/MSFI za objavljivanje određenih informacija

2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJI BUDŽETA/PRORAČUNA I BUDŽETSKIH/PRORAČUNSLIH KORISNIKA

3. POLUGODIŠNJI OBRAČUN UDRUŽENJA/UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH SUBJEKATA

4. AKTUALNOSTI IZ INDIREKTNIH POREZA

 • Pripreme za elektronsko podnošenje PDV prijava
 • Ostale aktualnosti

 Prof. dr. Ibrahim OKANOVIĆ

5. FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

 • Najznačajnija područja za financijsko upravljanje i kontrolu:
  Strateško planiranje
  Programsko planiranje
  Povezivanje ciljeva i budžetskih sredstava
  Način uređivanja ovlasti i odgovornosti za ciljeve i budžetska sredstva,
  Upravljanja rizicima
  – Razvoj prethodnih i naknadnih kontrolnih mehanizama
  – Razvoj računovodstvenih sustava i sl.
 • Fiskalna odgovornost /Izjava o fiskalnoj odgovornosti/
  – Zakonito, namjensko i svrsishodno planiranje i korištenje budžetskih sredstava
  – Efikasno i uspješno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru budžetom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava
  – Razvoj javne administracije

6. INTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU

 • Unapređenje i razvoj revizije učinka/3E/
  – Planiranje na osnovu poznatih činjenica
  – Određeni ciljevi – opšti i prioritetni (uži) ciljevi
  – Utvrđeni rizici (vanjski i unutarnji)
  – Kontrola u nekoliko faza I; II; III
  – Praćenje izvršenja Plana
  – Izvještaj u ciljano vrijeme
  – Monitoring

OBEZBIJEĐENI SU:
– Učešće na seminaru
Seminarski materijal  – Priručnik
– Pribor za pisanje
– Kafa za vrijeme pauze

KOTIZACIJA  (sa uključenim PDV-om)
Seminaru mogu prisustvovati:
– Svi pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnika godišnje edukacije

– Ostali učesnici (sa materijalom) po cijeni od 100,00 KM
– Pretplatnici na časopis ZIPS po cijeni od 80,00 KM

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca,
nakon čega Vam dostavljamo fakturu na naznačenu adresu.

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Mogućnost plaćanja u gotovini na dan održavanja seminara.

 PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete na faks: 033/542-700  ili e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz 

 Dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top