skip to Main Content

Pretplatite se na časopis SUDSKA PRAKSA

“Privredna štampa“ d.o.o. Sarajevo postoji više od  45 godina. Uz redovna izdanja: ZIPS – petnaestodnevno, “Carine i carinski propisi“  kao poseban prilog ZIPS-a i “Domaću i stranu sudsku praksu“, koja izlazi tromjesečno od 2013. godine, izdavač je stručne literature iz oblasti prava i računovodstva, kao i uspješan organizator seminara. Prepoznatljivi smo po tradiciji i kvalitetu sadržaja naših redovnih i vanrednih izdanja.

Reference:

“Privredna štampa” d.o.o. Sarajevo je 2004. godine pokrenula stručno-informativni časopis Sudska praksa koji tretira sudsku praksu domaćih sudova: Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, entitetskih ustavnih sudova, Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, okružnih i privrednih sudova u RS, kao i praksu sudova u osamostaljenim republikama bivše SFRJ i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Misija časopisa je da se svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom i da njenim redovnim praćenjem lakše shvate zakone koje primjenjuju. Od 2013. godine časopis izlazi tromjesečno, uz bogatiji sadržaj, na 124 strane. Pored izbora aktuelnih sudskih odluka, časopis će objavljivati i aktuelne stručne i naučne radove, najeminentnijih praktičara i teoretičara prava u Bosni i Hercegovini.

Pretplatom na časopis SUDSKA PRAKSA dobijate:

  • Popust od 20% na cijenu kotizacije za seminare, radionice i okrugle stolove, koje ćemo organizirati u 2018. godini;
  • Popust od 10% za sva naša specijalna izdanja – knjige (komentari zakona, priručnici i sl.);

Časopis izlazi četiri puta godišnje. Godišnja pretplata je 175,00 KM, a polugodišnja 87,50 KM (uračunat PDV).

Molimo Vas da ovjerenu narudžbenicu dostavite na adresu: NIP “Privredna štampa” d.o.o. Sarajevo, Dž. Bijedića 185, 71000 Sarajevo, Služba pretplate faks: 033/542-700, ili sve navedene podatke iz narudžbenice pošaljite na e-mail amra@privrednastampa.biz .

Back To Top