skip to Main Content
Održana 229. Sjednica Vlade Federacije BiH

Održana 229. sjednica Vlade Federacije BiH

ZA SUBVENCIONIRANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNA OSIGURANJA U APRILU 32.808.698,70 KM Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, dala saglasnost za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 32.808.698,70 KM, za subvencioniranje doprinosa za obavezna…

SUDSKA PRAKSA U Broju 84. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 84. donosi

I dio Sadržaj sudske prakse broj 84 I dio AUTORSKI RADOVI Izvorni naučni rad SUDSKI RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla  Izvorni naučni rad PRAVNI…

Održana 8.  Redovna Sjednica Savjeta Ministara BiH

Održana 8. redovna sjednica Savjeta ministara BiH

MAKROFINANSIJSKA POMOĆ EU ZA BiH Savjet ministara BiH usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Evropske komisije, koja predstavlja Evropsku uniju (EU), i Bosne i Hercegovine, u vezi…

Back To Top