skip to Main Content
Održana 229. Sjednica Vlade Federacije BiH

Održana 229. sjednica Vlade Federacije BiH

ZA SUBVENCIONIRANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNA OSIGURANJA U APRILU 32.808.698,70 KM Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, dala saglasnost za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 32.808.698,70 KM, za subvencioniranje doprinosa za obavezna…

SUDSKA PRAKSA U Broju 84. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 84. donosi

I dio Sadržaj sudske prakse broj 84 I dio AUTORSKI RADOVI Izvorni naučni rad SUDSKI RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla  Izvorni naučni rad PRAVNI…

Održana 8.  Redovna Sjednica Savjeta Ministara BiH

Održana 8. redovna sjednica Savjeta ministara BiH

MAKROFINANSIJSKA POMOĆ EU ZA BiH Savjet ministara BiH usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Evropske komisije, koja predstavlja Evropsku uniju (EU), i Bosne i Hercegovine, u vezi…

ZIPS U Broju 1426, Maj 2020. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1426, maj 2020. godine, donosi

AKTUELNO Konkretna primjena Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 28/20 konačno je objavljen Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (u nastavku teksta: Zakon), koji je stupio na snagu 8. maja 2020. godine, nakon što…

Poslanici PSBiH Prihvatili Dopunu Zakona O PDV-u

Poslanici PSBiH prihvatili dopunu Zakona o PDV-u

Predstavnički doma Parlamenta BiH usvojio je izmjene Zakona o PDV-u, uz opću i entitesku većinu. Predlagač Zakona Denis Zvizdić (SDA) u obrazloženju je naveo kako izmjena predviđa i da Vijeće ministara BiH može sa prvobitnih 90 dana produžiti rok na…

Upravni Odbor UIO Usvojio Odluke O Poravnanjima Među Entitetima

Upravni odbor UIO usvojio odluke o poravnanjima među entitetima

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas pojedinačne odluke o privremenim poravnanjima među entitetima od raspodjele indirektnih poreza s jedinstvenog računa za razdoblje od 2012. do kraja 2019. godine. Usvojena je i odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata…

Back To Top