skip to Main Content
ZIPS U Broju 1426, Maj 2020. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1426, maj 2020. godine, donosi

AKTUELNO Konkretna primjena Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 28/20 konačno je objavljen Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (u nastavku teksta: Zakon), koji je stupio na snagu 8. maja 2020. godine, nakon što…

Poslanici PSBiH Prihvatili Dopunu Zakona O PDV-u

Poslanici PSBiH prihvatili dopunu Zakona o PDV-u

Predstavnički doma Parlamenta BiH usvojio je izmjene Zakona o PDV-u, uz opću i entitesku većinu. Predlagač Zakona Denis Zvizdić (SDA) u obrazloženju je naveo kako izmjena predviđa i da Vijeće ministara BiH može sa prvobitnih 90 dana produžiti rok na…

Upravni Odbor UIO Usvojio Odluke O Poravnanjima Među Entitetima

Upravni odbor UIO usvojio odluke o poravnanjima među entitetima

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas pojedinačne odluke o privremenim poravnanjima među entitetima od raspodjele indirektnih poreza s jedinstvenog računa za razdoblje od 2012. do kraja 2019. godine. Usvojena je i odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata…

Back To Top