skip to Main Content
SUDSKA PRAKSA U Broju 92. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 92. donosi

I dio Izvorni naučni rad MEĐUNARODNI STANDARDI PRAVA NA NAKNADU ŠTETE  ZBOG NEOPRAVDANE OSUDE I NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE Pišu: Akademik prof. dr Miodrag N. Simović, potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, redovni profesor  Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću i redovni…

SUDSKA PRAKSA U Broju 91. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 91. donosi

I dio Izvorni naučni rad POSLJEDICE RAZLIČITOG NAČINA STICANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA PREMA ZAKONU O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA I ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH Pregledni naučni rad TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA U SLUČAJU…

Back To Top