skip to Main Content

Rokovi zastare (bjanko) mjenice

PITANJE: Koji je rok zastarjelosti bjanko mjenice (u FBiH), na kojoj nije upisan niti jedan element bitan za mjenicu, već samo postoji potpis trasanta (izdavatelja mjenice) i per avala? Od ostalih dokumenata koje vežemo za mjenicu imamo mjenično ovlaštenje koje…

Back To Top