skip to Main Content

Naknada troškova postupka

PITANJE: Ako je o parničnim troškovima odlučeno presudom prvostepenog  a potvrđeno odlukom drugostepenog suda, da li je moguće  da advokat podigne tužbu protiv trećeg lica koje nije učestvalo u parnici zahtjevajući da mu isto nadoknadi troškove tog postupka. Advokat se…

Jemstvo i mjera osiguranja

PITANJE: Da li sud može odrediti jemstvo (obaveza tražioca mjere osiguranja) da istu plati, a da istovremeno sa jemstvom ne donese i odredi traženu mjeru osiguranja (u praksi se događa da se odredi jemstvo pa odbije mjera)?   ODGOVOR: Časopis…

  • 1
  • 2
Back To Top