skip to Main Content

Ispravka presude

PITANJE: Rješenjem je utvrđena ukupna visina naknade za izuzete nekretnine (eksproprijacija) i idealni dijelovi predlagatelja, ranijim korisnicima nekretnina, sa kojima učestvuju u raspodjeli tih sredstava. Odlukom drugostupanjskog suda to rješenje je potvrđeno, te je i u postupku po reviziji Vrhovni…

Naknada troškova postupka

PITANJE: Ako je o parničnim troškovima odlučeno presudom prvostepenog  a potvrđeno odlukom drugostepenog suda, da li je moguće  da advokat podigne tužbu protiv trećeg lica koje nije učestvalo u parnici zahtjevajući da mu isto nadoknadi troškove tog postupka. Advokat se…

Back To Top