skip to Main Content
SUDSKA PRAKSA U Broju 95. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 95. donosi

I dio Izvorni naučni rad OSNIVANJE NUŽNOG PROLAZA ODLUKOM SUDA Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Izvorni naučni rad OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU  OD OPASNE STVARI ILI OPASNE DJELATNOSTI Piše: dr. sc. Lejla HADŽIMAHMUTOVIĆ, sudija…

SUDSKA PRAKSA U Broju 94. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 94. donosi

I dio Izvorni naučni rad PRAVNI STATUS POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRUŠTVENOM/ DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NAKON DONOŠENJA ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOJ  ZABRANI RASPOLAGANJA DRŽAVNOM IMOVINOM Piše: Prof. dr. Meliha Povlakić, Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet Izvorni naučni…

SUDSKA PRAKSA U Broju 93. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 93. donosi

I dio Izvorni naučni rad SMANJENA URAČUNLJIVOST, ALI NE BITNO Piše: dr. sc. Ramo LJEVAKOVIĆ, sudija Kantonalnog suda u Zenici Izvorni naučni rad NOVO RJEŠENJE STICANJA PRAVA VLASNIŠTVA  GRAĐENJEM NA TUĐEM ZEMLJIŠTU PREMA  ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA FBIH Piše: Prof.…

SUDSKA PRAKSA U Broju 92. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 92. donosi

I dio Izvorni naučni rad MEĐUNARODNI STANDARDI PRAVA NA NAKNADU ŠTETE  ZBOG NEOPRAVDANE OSUDE I NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE Pišu: Akademik prof. dr Miodrag N. Simović, potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, redovni profesor  Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću i redovni…

SUDSKA PRAKSA U Broju 91. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 91. donosi

I dio Izvorni naučni rad POSLJEDICE RAZLIČITOG NAČINA STICANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA PREMA ZAKONU O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA I ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH Pregledni naučni rad TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA U SLUČAJU…

SUDSKA PRAKSA U Broju 90. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 90. donosi

I dio  Izvorni naučni rad KOME PRIPADA GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE? – POVODOM PRIJEDLOGA ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FEDERACIJE BIH Piše: Prof. dr. Meliha Povlakić, Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet Izvorni naučni rad UGOVOR O PRODAJI SA PRAVOM OTKUPA (Pactum…

SUDSKA PRAKSA U Broju 89. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 89. donosi

I dio Izvorni naučni rad OCJENA DOKAZA U SJEDNICI VIJEĆA DRUGOSTEPENOG SUDA (stanje de lege lata i prijedlog de lege ferenda) Piše: Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću Pregledni naučni rad OBAVEZNI ELEMENTI OBRAZLOŽENJA PRESUDE PREMA NOVELIRANOM…

SUDSKA PRAKSA U Broju 88. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 88. donosi

I dio Izvorni naučni rad ISPRAVE KAO DOKAZNO SREDSTVO U PARNIČNOM POSTUPKU Piše: Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu Izvorni naučni rad PROCESNI I MATERIJALNI ASPEKTI ODBRANE TUŽENOG U PARNICI Piše: Prof. dr.…

SUDSKA PRAKSA U Broju 87. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 87. donosi

I dio Izvorni naučni rad POSLOVNA TAJNA Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu Izvorni naučni rad Bračna stečevina i pravo privrednih društava Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u…

SUDSKA PRAKSA U Broju 86. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 86. donosi

I dio Izvorni naučni rad Odgovornost za štetu nastalu uslijed povrede prethodno postojeće obaveze (ugovorna odgovornost) Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla Izvorni znanstveni rad Elektronički dokazi u parničnom postupku…

  • 1
  • 2
Back To Top