skip to Main Content
SUDSKA PRAKSA U Broju 88. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 88. donosi

I dio Izvorni naučni rad ISPRAVE KAO DOKAZNO SREDSTVO U PARNIČNOM POSTUPKU Piše: Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu Izvorni naučni rad PROCESNI I MATERIJALNI ASPEKTI ODBRANE TUŽENOG U PARNICI Piše: Prof. dr.…

SUDSKA PRAKSA U Broju 87. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 87. donosi

I dio Izvorni naučni rad POSLOVNA TAJNA Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu Izvorni naučni rad Bračna stečevina i pravo privrednih društava Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u…

SUDSKA PRAKSA U Broju 86. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 86. donosi

I dio Izvorni naučni rad Odgovornost za štetu nastalu uslijed povrede prethodno postojeće obaveze (ugovorna odgovornost) Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla Izvorni znanstveni rad Elektronički dokazi u parničnom postupku…

SUDSKA PRAKSA U Broju 85. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 85. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Izvorni naučni rad DEJSTVO PREDUGOVORA Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla Izvorni naučni rad ŠTA ČINI PREDMET HIPOTEKE (POVODOM ODLUKE OKRUŽNOG SUDA U BANJOJ LUCI)? Prof.…

SUDSKA PRAKSA U Broju 84. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 84. donosi

I dio Sadržaj sudske prakse broj 84 I dio AUTORSKI RADOVI Izvorni naučni rad SUDSKI RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla  Izvorni naučni rad PRAVNI…

SUDSKA PRAKSA U Broju 83. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 83. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Pregledni naučni rad SARADNJA BOSNE I HERCEGOVINE SA MĐUNARODNIM  KRIVIČNIM SUDOM Akademik prof. dr Miodrag N. SIMOVIĆ, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, redovni član Akademije nauka…

SUDSKA PRAKSA U Broju 82. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 82. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Pregledni naučni radNOVA RJEŠENJA PUBLICIJANSKE TUŽBE PREMA ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA I KRITIČKI  OSVRT NA PREUZETA RJEŠENJA IZ ZAKONA O VLASNIČKO-PRAVNIM ODNOSIMAProf. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiHDr. sc. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Univerziteta u…

SUDSKA PRAKSA U Broju 81. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 81. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Izvorni naučni radDEJSTVA UGOVORA O OTUĐENJU TUĐE STVARIProf. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiHMr. sc. Amra MULABDIĆ Izvorni naučni rad USTAV REPUBLIKE SRPSKE I NEUSTAVNO ODUZIMANJE POSTULACIONE SPOSOBNOSTI FIZIČKIM LICIMA U PARNIČNOM POSTUPKUProf. dr…

SUDSKA PRAKSA U Broju 80. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 80. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Izvorni naučni radPišu:Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiHMr. sc. Amra MULABDIĆNOVO RJEŠENJE VIŠESTRUKOG UGOVARANJA OTUĐENJA ISTE NEKRETNINE PREMA ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BIH Pregledni naučni radPiše:dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda…

SUDSKA PRAKSA U Broju 79. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 79. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Izvorni naučni rad Piše: Prof. dr. Meliha POVLAKIĆEVROPA ANTE PORTAS – DA LI SU VRATA ZAKLJUČANA?(Povodom sudske presude o ugovorima sklopljenim van poslovnih prostorija) Izvorni naučni radPišu: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiHMr.…

Back To Top