skip to Main Content

NOVO ZEMLJIŠNOKNJIŽNO I STVARNO PRAVO U BOSNI I HERCEGOVINI

139,00 KM

NOVO U PRODAJI

  • cijena-u-eur: 130
Kategorija:

Opis

Autor:
Prof. dr. Senad Mulabdić
sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Recenzenti:
Prof. dr. Larisa Velić
Prof. dr. Enes Hašić

 

Knjiga predstavlja izuzetno vrijedno djelo, prijeko potrebno za sve one koji se u svom radu svakodnevno suočavaju sa spornim pitanjima stvarnopravnih i zemljišnoknjižnih odnosa.

Rad na ovakvoj knjizi, čija problematika i praksa je vrlo aktuelna, predstavlja jedan od najvećih profesionalnih izazova za svakog autora, te je nesporno da takav zadatak nije moguće realizirati bez ispunjenja najmanje dva nužna preduvjeta. Prije svega, nužno je da autor ovakve knjige ima izuzetno visok stepen poznavanja teoretskih instituta u konkretnoj društvenoj i pravnoj oblasti, te da sa druge strane izuzetno dobro poznaje praktične aspekte primjene zakonskih odredbi.

Za autora ove knjige, prof. dr. Senada Mulabdića, uvaženog sudiju Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i profesora na Pravnom fakultetu u Tuzli, može se sa punim opravdanjem ustvrditi kako pripada najužem krugu stručnjaka i praktičara u ovoj oblasti prava.

Prepoznavajući aktuelnost spornih pitanja stvarnopravnih i zemljišnoknjižnih odnosa autor je sa posebnim senzibilitetom obradio brojna pitanja i institute zemljišnoknjižnog i stvarnog prava u Bosni i Hercegovini, sa namjerom da se ponudi materijal koji će biti od izuzetne koristi za bolje razumijevanju i primjenu zakona, te posebno važno za ujednačavanje primjene pojedinih propisa na istovjetne ili slične situacije.

Autor, s razlogom, daje posebnu pažnju pravu vlasništva, te detaljno obrađuje način njegovog sticanja, zaštite i prestanka, ukazujući na najbolje prakse iz ove oblasti kao i na pitanja koja se pojavljuju kao rezultat nedostatka pravne regulative i kontradiktornih zakonskih rješenja. Pored navedenog, u knjizi su obrađene služnosti, stvarni tereti, založno pravo, zemljišni dug, pravo građenja i etažno vlasništvo.

Knjiga je namijenjena sudijama, tužiocima, advokatima, pravobraniocima, notarima, savjetnicima i pomoćnicima sudija, profesorima i saradnicima na fakultetima, pravnicima praktičarima, zaposlenicima u organima uprave, ustanovama, privrednim društvima i javnim preduzećima, kao i svima drugima koje interesuje ova materija.

 

Preuzmi sadržaj knjige

Izdanje: Jun, 2024. godina
Format: B5 – 656 stranica
Cijena: 139,00 KM (sa PDV-om)
POPUST 10% za pretplatnike ZIPS-a SUDSKE PRAKSE

Back To Top