skip to Main Content

Medijacija u slučaju povrede službene dužnosti

PITANJE: Prilikom postupka medijacije između podnosioca prijave, direktora i državnog službenika (namještenika) može se desiti situacija da na medijaciju pristaju direktor (voditelj organa-ustanove) i okrivljeni državni službenik (namještenik), ali se podnositelj prijave protivi predloženom mirnom rješenju spora tj. predloženoj disciplinskoj…

Back To Top