skip to Main Content

Obavljanje poslova drugog radnog mjesta – primjena Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH

PITANJE: Člankom 23. stavak (6) Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 6/20) i Sporazuma o produženju primjene kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji…

Back To Top