skip to Main Content

Poništenje postupka javne nabavke

PITANJE: Ugovorni organ je tražio pojašnjenje za neprirodno nisku ponudu u toku provođenja okvirnog sporazuma ( mini-tenderisanje). Na navedeni zahtjev ponuđač nije dostavio odgovor. Preostale dvije ponude su značajno iznad procijenjene vrijednosti za koje se ne mogu obezbjediti sredstva u…

Back To Top