skip to Main Content
Dom Naroda PFBiH – Usvojen ‘korona Zakon’ U Federaciji BiH

Dom naroda PFBiH – Usvojen ‘korona zakon’ u Federaciji BiH

U cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu Federacije BiH narednog dana od objave u Službenim novinama FBiH na snagu će stupiti Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih usljed pandemije koronavirusa. To znači da će poslovni subjekti imati pravo…

UIO BiH: Bez Izmjena Rokova Za Predaju PDV Prijava

UIO BiH: Bez izmjena rokova za predaju PDV prijava

Imajući u vidu činjenicu da je medijski prostor uglavnom ispunjen informacijama o bolesti COVID 19, koju uzrokuje Corona virus te da svakodnevno primamo informacije o mjerama koje preduzimaju vlade brojnih država kako bi se ublažili negativni efekti krize na ekonomiju…

SUDSKA PRAKSA U Broju 83. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 83. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Pregledni naučni rad SARADNJA BOSNE I HERCEGOVINE SA MĐUNARODNIM  KRIVIČNIM SUDOM Akademik prof. dr Miodrag N. SIMOVIĆ, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, redovni član Akademije nauka…

OnLine Seminari / Webinar U Organizaciji Privredne štampe

OnLine seminari / Webinar u organizaciji Privredne štampe

Zbog novonastale situacije koja se odnosi na širenje infekcije Korona virusa Privredna štampa d.o.o. Sarajevo će u narednom periodu organizovati OnLine seminare kako bi svojim korisnicima omogućila nastavak redovne edukacije i samim time pomogla u riješavanju problema koji su nastali…

Back To Top