skip to Main Content
Godišnja Skupština EBRD-a Naredne Godine U Sarajevu

Godišnja skupština EBRD-a naredne godine u Sarajevu

  • 04/12/2018

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku kojom se Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH odobrava 300.000 KM iz tekuće budžetske rezerve za 2018. godinu za potrebe finansiranja organizacije godišnjeg sastanka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji će…

U BiH Zadržan Trend Rasta BDP-a

U BiH zadržan trend rasta BDP-a

  • 04/12/2018

  Bosna i Hercegovina je u 2017. godini zadržala trend rasta bruto domaćeg proizvoda od 3% u posljednje tri godine, konstatirano je u Izvještaju o razvoju za prošlu godinu, koji je Vijeće ministara primilo k znanju. Ocijenjeno je  da i…

Zbog Malih Hidroelektrana Godišnje Gubimo Preko četiri Miliona KM

Zbog malih hidroelektrana godišnje gubimo preko četiri miliona KM

  • 03/12/2018

Uspostavljeni sistem koncesionih naknada i podsticaja za mHE u BiH nema ekonomsku opravdanost i sa stanovišta društva je štetan, jer na godišnjem nivou pravi direktan društveni i finansijski gubitak od preko četiri miliona KM, zaključak je analize ekonomske opravdanosti koncesionih…

Izgradnja Zajedničke Digitalne Budućnosti U Regionu

Izgradnja zajedničke digitalne budućnosti u regionu

  • 03/12/2018

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko prisustvovao je Regionalnoj ministarskoj konferenciji o inovacijama - Innovation Talk 2018 - održanoj krajem novembra u Beogradu koja je za cilj imala predstavljanje najznačajnijih trendova u toj oblasti. Konferencija je organizirana…

BLSE: Prošle Sedmice Prometovano 6.361.467,43 KM

BLSE: Prošle sedmice prometovano 6.361.467,43 KM

  • 03/12/2018

Na prošlosedmičnom trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 6.361.467,43 KM, kroz 197 transakcija. Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 67.206,07 KM što predstavlja 1,06% od ukupnog ovonedeljnog prometa. Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B…

SASE: Prošle Sedmice Ostvaren Promet 2.524.401,10 KM

SASE: Prošle sedmice ostvaren promet 2.524.401,10 KM

  • 03/12/2018

Na prošlosedmičnom trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 2.524.401,10 KM. U sklopu 76 transakcija ukupno je prometovano 681.426 vrijednosnih papira. U ovom periodu minimalno jedna trgovina obavljena je sa 26 simbola emitenata. Od toga 9 emitenata su ostvarila…

Počelo Godišnje Istraživanje Farmi U BiH

Počelo godišnje istraživanje farmi u BiH

  • 03/12/2018

Počelo je statističko istraživanje iz oblasti poljoprivrede „Godišnje istraživanje farmi 2018“, a anketiranje poljoprivrednih gazdinstava, pravnih lica i preduzetnika iz oblasti poljoprivrede trajat će dvije sedmice, do 15. decembra. Istraživanje po drugi put provodi Agencija za statistiku BiH u saradnji…

Produžena Koncesija Za Korištenje Plave Vode

Produžena koncesija za korištenje Plave vode

  • 30/11/2018

Vlada FBiH dala je saglasnost na potpisivanje Aneksa III Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta Plava voda u Travniku za javno snabdijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica, kojim je rok za korištenje koncesije produžen do…

Vlada FBiH Donijela Uredbu O Informacionom Sistemu Upravljanja Otpadom

Vlada FBiH donijela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom

  • 30/11/2018

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom, kojom su utvrđeni nosioci aktivnosti na uspostavi ovog sistema, organizacija, struktura i način njegovog vođenja, faze i rokovi planiranja i uspostavljanja, uloga i obaveze…

Back To Top