skip to Main Content

Vrednovanje koristi zaposlenika

PITANJE: Prema članu 17. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak navodi se sljedeće: „ (1) Utvrđeni manjak uvećan za obračunati porez na dodanu vrijednost smatra se prihodom po osnovu nesamostalnog rada i pripisuje se zaposleniku koji je ovlašten…

Dividenda ostvarena u inostranstvu

PITANJE: Na kojem rednom broju prijave poreza na dohodak, iskazujemo isplaćenu dividendu ostvarenu u inostranstvu? Napominjemo, da sa tom zemljom imamo potpisan Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i da je prilikom isplate obustavljen porez od 15%, prema lokalnoj legislativi zemlje…

Back To Top