skip to Main Content

Reklamacije na proizvod i uslugu

PITANJE: Molimo Vas za mišljenje u vezi sa Pravilnikom o zaštiti potrošača i rješavanju reklamacija. Upoznati smo da je na području Republike Srpske Zakonom o zaštiti potrošača RS predviđena obaveza posjedovanja tog Pravilnika u maloprodajnom objektu. Dodatno, propisan je i…

Back To Top