skip to Main Content

Nepotpuna eksproprijacija uspostavom služnosti

PITANJE: Člankom 29. Zakona o izvlaštenju („Sl. novine FBIH“, br. 70/07, 36/10, 25/12, 34/16), kojim se usvaja prijedlog za izvlaštenja nekretnina, decidno je propisano što sve rješenje o izvlaštenju treba da sadrži, a točkom  6. istog članka propisano je da…

Back To Top