skip to Main Content

PRAVNA PRIRODA PRAVA GRAĐENJA

59,00 KM

NOVO U PRODAJI

  • cijena-u-eur: 50,00
Kategorija:

Opis

Autor:
Dr. sc. Muhamed Lišić

Recenzenti:
Prof. dr. Larisa Velić
Prof. dr. Miodrag V. Orlić 

Pravo građenja kao novo stvarno pravo koje se bazira na ovlaštenju nekog lica da koristi tuđe zemljšte na određen način i da na njemu sagradi objekat i stekne pravo vlasništva na tom objektu predstavlja jednu jako interesantnu pravnu konstrukciju. Interesantnu u smislu pravne mogućnosti horizontalne podjele nekretnine, ali i u smislu rješavanja određenih socijalnih, investicijskih i urbanističkih pitanja. Ovaj institut dakle odstupa od rimskog načela superficies solo cedit omogućavajući da pravo građenja kao „nekretnina u pravnom smislu“, dakle ova pravna fikcija, preuzima funkciju nekretnine, a zgrada koja je na tom pravu izgrađena postaje pripadnost tog prava kao da je ono zemljište. Ovakva podjela nekretnine se u državama u kojima pravo građenja postoji stoljećima koristi prvenstveno u smislu racionalnijeg i boljeg upravljanja zemljištem, koje predstavlja ograničen prirodni resurs.

Knjiga predstavlja značajno i slojevito djelo u kome nas autor uvodi u jednu relativno novu materiju praveći komparaciju sa ranijim institutima u BiH i bivšoj Jugoslaviji. Autor polazi od samog imena novog instituta predstavljajući kontekst u kojem se ovaj institut rađa, te predstavlja društveni kontest koji je prethodio novom društvenom uređenju, kao i sličnosti koje se s tim u vezi javljaju. Kao praktičar i tehničke i pravne struke autor prepoznaje i identifikuje prednosti i mogućnosti koje ovaj novi institut pruža, dajući pri tome komparativni prikaz ovog instituta u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Kao neko ko se bavio prostornim uređenjem autor vrlo dobro predstavlja značaj prostornoplanske dokumentacije, ne samo generalno za prostorno uređenje, nego i za korištenje ovog instituta.

Autor se bavi i utvrđivanjem naknade za korištenje prava građenja. Pri tome navodi primjere ugovora i sudske prakse u vezi obračuna u BiH, Republici Hrvatskoj, Njemačkoj, Švicarskoj itd. Iz primjera su vidljive razlike u pogledu sačinjavanja ugovora ali i u pogledu sudske prakse. Autor dobro primjećuje nedostatke koji su i danas prisutni u našoj pravnoj legislativi, bez obzira što je riječ o novom pravnom istitutu, a koji su vezani za ograničenja autonomije volje stranaka koje zaključuju ugovor o pravu građenja.

Knjiga je namijenjena profesorima i saradnicima na fakultetima, sudijama, advokatima, javnim pravobraniocima, pravnicima u privredi, bankama i osiguravajućim društvima, pravnim savjetnicima, kao i svim drugima koji se u svom radu bave pravom građanja.

Izdanje: 2024. godina
Format: B5 – 240 stranica

Preuzmi sadržaj knjige

Back To Top