skip to Main Content

Status vlasnika zajedničkog udjela

PITANJE: Kako postupati kada su više lica vlasnici jednog udjela? ODGOVOR: Ako su više lica vlasnici jednog udjela zajednički ostvaruju prava i solidarno odgovaraju za obaveze koje se odnose na taj udio. Ukoliko vlasnici udjela ne odrede zajedničkog zastupnika pravne…

Povećanje osnovnog kapitala dioničkog društva na osnovu novih ulaganja – granica u djelovanju između vještaka i ovlaštenog procjenitelja

PITANJE: Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i Uredbom o procjenjivanju ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala je definisana kategorija ovlaštenog procjenitelja. Kod upisa kapitala društva u registar kod nadležnog suda odnosno povećanja kapitala zbog unosa imovine…

Back To Top