skip to Main Content

Izbor članova Odbora za reviziju

PITANJE: Molim odgovore na pitanja koja se odnose na izbor članova Odbora za reviziju. Članom 236. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj 81/15 – u daljem tekstu: Zakon) određeno je, između ostalog, da se izbor članova Nadzornog odbora…

  • 1
  • 2
Back To Top