skip to Main Content

Sukcesivna isplata dobiti vlasniku društva

PITANJE: Društvo je donijelo odluku o sukcesivnim isplatama dobiti vlasniku – društvu i na dan donošenja odluke posjedovalo dokaze (po članu 55. Zakona  o porezu na dobit) o izmirenim direktnim porezima, doprinosima  na plaće i drugim javnim prihodima, te izjavu da su dospjele obaveze prema zaposlenicima izmirene što…

Back To Top