skip to Main Content

Povezana lica – pozajmice

PITANJE: D.o.o. ima uplate pozajmica od firme iz Austrije, prijavljene su u Federalno ministarstvo finansija i za jedan period je obračunat porez po odbitku na kamate.  Sada bi ove pozajmice oprihodovali, jer bi se firma iz Austrije odrekla svog potraživanja.…

Oporezivanje prihoda neprofitne organizacije

PITANJE: Da li fondacija (registrovana pri Ministarstvu pravde BiH) može unutar svog poslovanja/djelovanja vršiti maloprodaju suvenira? Ukoliko može da li se vršenje te djelatnosti treba prijaviti nekom nadležnom organu, odnosno da li je potrebno prethodno dobiti odobrenje od određenog organa?…

Back To Top