skip to Main Content

Medijacija u slučaju povrede službene dužnosti

PITANJE: Prilikom postupka medijacije između podnosioca prijave, direktora i državnog službenika (namještenika) može se desiti situacija da na medijaciju pristaju direktor (voditelj organa-ustanove) i okrivljeni državni službenik (namještenik), ali se podnositelj prijave protivi predloženom mirnom rješenju spora tj. predloženoj disciplinskoj…

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

PITANJE: Firma sa sjedištem u FBiH koja se bavi računarskim programiranjem želi da od budućih uposlenika traži uvjerenje o nekažnjavanju (prije zaključivanja ugovora o radu). Da li za to postoje zakonske smetnje ili ograničenja?   ODGOVOR: Časopis ZIPS

Neprekidnost porodiljskog odsustva

PITANJE: Koliko može trajati porodiljsko odsustvo, te može li za  vrijeme istog radnica zasnovati radni odnos kod drugog poslodavca, odnosno sklopiti novi ugovor o radu i nastaviti koristiti porodiljsko odsustvo?   ODGOVOR: Časopis ZIPS

Zbrinjavanje viška radnika

PITANJE: Članom 109. i 110. Zakona o radu propisana je procedura davanja otkaza (tkz. tehnološki višak), na način da, ako poslodavac iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga ima namjeru otkazati ugovor o radu najmanje petorici radnika postoji potreba konsultiranja sa…

Back To Top