skip to Main Content

Prestanak obrta po sili zakona

PITANJE: Kako pravilno primijeniti član 37. stav 1. tačka m) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, odnosno na koji način će nadležna služba postupati u predmetu utvrđivanja prestanka obrta po sili zakona, na osnovu zahtjeva Porezne uprave Federacije…

Uslovi za obavljanje obrta kao dopunskog zanimanja

PITANJE: Vlasnik (penzioner) knjigovodstvenog servisa, licencirani računovođa vodi knjige za pravna i fizička lica. Ukoliko zadrži obrt koje su mu obaveze i može li i dalje voditi računovodstvene poslove (ima uposlene dvije osobe)? Jedna od njih je diplomirani ekonomista, nema…

Obavljanje obrta u osnovnom i dopunskom zanimanju

PITANJE: Može li se izdati odobrenje za obavljanje obrtničke djelatnosti kao dopunskog zanimanja za stranku koja već obavlja obrt u osnovnom zanimanju pod šifrom djelatnosti S 96.02- Frizure i drugi tretmani za uljepšavanje, a kao dopunsko zanimanje bi obavljala proizvodnju…

Usklađivanje poslovanja nakon isteka ostavljenog roka

PITANJE: Kako postupiti u situaciji kada vlasnik obrta odnosno srodne djelatnosti podnese zahtjev za usklađivanja poslovanja nakon isteka roka za usklađivanje i da li će općinska/gradska služba donijeti pojedinačna rješenja o prestanku obavljanja obrta po sili zakona za navedene obrtnike…

Back To Top