skip to Main Content

Uslovi za obavljanje obrta kao dopunskog zanimanja

PITANJE: Vlasnik (penzioner) knjigovodstvenog servisa, licencirani računovođa vodi knjige za pravna i fizička lica. Ukoliko zadrži obrt koje su mu obaveze i može li i dalje voditi računovodstvene poslove (ima uposlene dvije osobe)? Jedna od njih je diplomirani ekonomista, nema…

Obavljanje obrta u osnovnom i dopunskom zanimanju

PITANJE: Može li se izdati odobrenje za obavljanje obrtničke djelatnosti kao dopunskog zanimanja za stranku koja već obavlja obrt u osnovnom zanimanju pod šifrom djelatnosti S 96.02- Frizure i drugi tretmani za uljepšavanje, a kao dopunsko zanimanje bi obavljala proizvodnju…

Usklađivanje poslovanja nakon isteka ostavljenog roka

PITANJE: Kako postupiti u situaciji kada vlasnik obrta odnosno srodne djelatnosti podnese zahtjev za usklađivanja poslovanja nakon isteka roka za usklađivanje i da li će općinska/gradska služba donijeti pojedinačna rješenja o prestanku obavljanja obrta po sili zakona za navedene obrtnike…

Obavljanje ostalih zabavnih i rekreacijskih djelatnosti

PITANJE: Obrtnička djelatnost registrovana da se obavlja van poslovnog prostora,  sa sjedištem koje se nalazi na adresi vlasnika, pod šifrom djelatnosti R/93.29- ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti. Naime, navedena djelatnost se na terenu obavljaju u poslovnom prostoru na osnovu sklopljenog…

Promet obrta i srodnih djelatnosti

PITANJE:  U vezi sa primjenom  Pravilnika o popisu obrta BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/22) - u daljem tekstu Pravilnik, u dijelu koji se odnosi na član 5. Pravilnika kojim je definisan promet obrta i srodnih djelatnosti, iako isto…

Proširenje registrovane obrtničke djelatnosti

PITANJE: Može li fizičko lice koje obavlja dopunsku djelatnost (bez zaposlenih radnika) registrovati više različitih obrta za pružanje određenih usluga? Napominjemo da je fizičko lice zaposleno u drugom preduzeću sa punim radnim vremenom.   ODGOVOR: Časopis ZIPS

Registracija obrta bez korištenja poslovnog prostora

PITANJE: Planiramo registrovati obrtničku djelatnosti utvrđenu pod šifrom G/45.20- Održavanje i popravak motornih vozila (pokretna autoelektičarska radionica koja bi podrazumijevala obavljanje djelatnosti na terenu bez poslovnog prostora). Navedena djelatnost se nalazi na popisu Pravilnika o popisu obrta („Službene novine Federacije…

  • 1
  • 2
Back To Top