skip to Main Content

Finansiranje političkih stranaka

PITANJE: Da li političke stranke koje su osvojile mandat na lokalnim izborima 2016. godine imaju pravo na finansiranje iz općinskog budžeta nakon 31. 10. 2020. godine? Napomena: Odlukom općinskog vijeća za 2016. godinu utvrđen je način finansiranja stranaka za 11/16. i…

  • 1
  • 2
Back To Top