skip to Main Content

Provođenje povjerenih javnih ovlaštenja

PITANJE: Da li nadzorni obor javnog preduzeća (privremeni nadzorni odbor) ima nadležnost da bez saglasnosti općinskog vijeća mijenja cijenu mjernog mjesta? Odlukom o načinu formiranja cijena komunalnih usluga koju je usvojilo općinsko vijeće propisano da je davalac komunalnih usluga, nakon…

  • 1
  • 2
Back To Top