skip to Main Content

Ugovor o asignaciji

PITANJE: Općina je provela proceduru javne nabave za proširenje dionice puta sa izgradnjom potpornog zida prema JU Dom zdravlja. Nakon provedene procedure i izbora najpovoljnijeg ponuditelja sa istim je zaključen ugovor, radovi su izvršeni, a račun za izvršene radove je…

Back To Top