skip to Main Content

Provedba prostornog plana

PITANJE: 1. Prema Prostornom planu općine ... navodi se: „Svaka građevinska parcela mora imati mogućnost kolskog prilaza na postojeći ili planirani javni put, a objekt mora biti orijentiran prema tom putu. Prilaz na javni put mora biti širok najmanje tri…

Raspolaganje nekretninama u vlasništvu mjesne samouprave

PITANJE: Mjesna zajednica je u zemljišnim knjigama u postupku izlaganja upisana kao vlasnik nekretnine. Tu nekretninu mjesna zajednica želi prenijeti na islamsku zajednicu bez naknade. S obzirom na to da Zakon o stvarnim pravima ne pominje mjesnu zajednicu kao subjekt…

Back To Top