skip to Main Content
ZIPS U Broju 1470, Januar 2024. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1470, januar 2024. godine, donosi

POREZI Korelacija novih propisa i (ne)oporezivanja u Federaciji BiH U posljednje dvije sedmice prošle godine propisana je promjena kod oporezivanja kada su u pitanju isplate naknada zaposlenicima u slučaju njihove bolesti i povređivanja, uslovi kod dodjela neoporezivih pomoći poslodavca zaposlenicima…

ZIPS U Broju 1469, Decembar 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1469, decembar 2023. godine, donosi

obrodošli u novo izdanje „Zbirke pitanja i odgovora“ (iz 2023.) sa više od 500 pomno sistematiziranih pitanja i odgovora i zvaničnih mišljenja nadležnih institucija. Odabrana pitanja i odgovori aktuelne finansijsko-računovodstvene i revizijske prakse i zvanična mišljenja nadležnih institucija, omogućit će…

ZIPS U Broju 1468, Novembar 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1468, novembar 2023. godine, donosi

INDIREKTNI POREZI Potpisivanje poreskih prijava upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde Od poreskog perioda januar 2024. godine poreske prijave za PDV će se potpisivati isključivo digitalnim potpisom upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde, što će biti obavezno za sve kategorije poreskih obveznika. Imajući u…

ZIPS U Broju 1467, Oktobar 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1467, oktobar 2023. godine, donosi

DIREKTNI POREZI Koristi kao oporezivi dohodak zaposlenika Koristi kao dohodak od nesamostalne djelatnosti predstavljaju posebno interesantnu kategoriju ukupnih oporezivih primanja radnika. Naime, osim bruto plaće koje se obavezno ugovora shodno propisima o radu, propisi o porezu na dohodak, određena davanja…

ZIPS U Broju 1463, Jun 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1463, jun 2023. godine, donosi

POREZI Oporezivanje kripto imovine u sistemu direktnih poreza Praksa razvijenih zemalja pokazuje da virtualne valute podliježu oporezivanju direktnim porezima, a modalitet i pravila oporezivanja su različiti od zemlje do zemlje. Uglavnom, osobe koje su uključene u kreiranje ili razmjenu virtualnih…

ZIPS U Broju 1462, Maj 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1462, maj 2023. godine, donosi

POREZI Porez po odbitku u Federaciji BiH Prema prihvaćenoj međunarodnoj definiciji, porez po odbitku (eng. withholding tax) označava iznos koji isplatilac dobiti/prihoda zadržava prilikom isplate prihoda i uplaćuje ga na račun poreznih vlasti u ime i za račun poreznog obveznika.…

ZIPS U Broju 1461, April 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1461, april 2023. godine, donosi

POREZI Oporezivanje poljoprivredne djelatnosti u Federaciji BiH Kod oporezivanja obveznika poljoprivredne djelatnosti i poreznog tretmana prihoda od individualnih poljoprivrednika postoje određene dileme još od početka primjene propisa o porezu na dohodak koje, nažalost, nisu konačno riješene. Zakonodavna vlast prioritetno bi…

Back To Top