skip to Main Content
ZIPS U Broju 1426, Maj 2020. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1426, maj 2020. godine, donosi

AKTUELNO Konkretna primjena Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 28/20 konačno je objavljen Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (u nastavku teksta: Zakon), koji je stupio na snagu 8. maja 2020. godine, nakon što…

Back To Top