skip to Main Content
ZIPS U Broju 1462, Maj 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1462, maj 2023. godine, donosi

POREZI Porez po odbitku u Federaciji BiH Prema prihvaćenoj međunarodnoj definiciji, porez po odbitku (eng. withholding tax) označava iznos koji isplatilac dobiti/prihoda zadržava prilikom isplate prihoda i uplaćuje ga na račun poreznih vlasti u ime i za račun poreznog obveznika.…

ZIPS U Broju 1461, April 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1461, april 2023. godine, donosi

POREZI Oporezivanje poljoprivredne djelatnosti u Federaciji BiH Kod oporezivanja obveznika poljoprivredne djelatnosti i poreznog tretmana prihoda od individualnih poljoprivrednika postoje određene dileme još od početka primjene propisa o porezu na dohodak koje, nažalost, nisu konačno riješene. Zakonodavna vlast prioritetno bi…

ZIPS U Broju 1455, Okotobar 2022. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1455, okotobar 2022. godine, donosi

POREZNI/UPRAVNI POSTUPAK Posljedice nakon donošenja i poništenja poreznih rješenja i drugih akata u Federaciji BiH Donošenje odgovarajućih poreznih akata potpada pod tzv. porezni postupak propisan Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH, koji je gotovo podudaran sa upravnim postupkom u skladu…

Back To Top