skip to Main Content
ZIPS U Broju 1448, Mart 2022. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1448, mart 2022. godine, donosi

DIREKTNI POREZI Prijavljivanje ostvarenog dohotka za 2021. godinu Porezom na dohodak oporezuju se dohoci koje porezni obveznik ostvari od: nesamostalne djelatnosti, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, ulaganja kapitala, učešća u nagradnim igrama i igrama a sreću. Postupak utvrđivanja i…

ZIPS U Broju 1446, Januar 2022. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1446, januar 2022. godine, donosi

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Podsjetnik za sastavljanje financijskih izvještaja za 2021. godinu Financijski izvještaji prema (MRS 1, tačka 36.) uz usporedne informacije objavljuju se najmanje jednom godišnje. To je i obveza prema Zakonu o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH. Ako se…

ZIPS U Broju 1445, Decembar 2021. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1445, decembar 2021. godine, donosi

Objavljeno je godišnje specijalno izdanje ZIPS-a „Zbirka pitanja i odgovora i sudske prakse“ (iz 2021. godine). Više od 400 odabranih pitanja i odgovora aktuelne finansijsko-računovodstvene i revizijske prakse i zvaničnih mišljenja nadležnih institucija,omogućit će vam pravilno razumijevanje i primjenu relevantnih…

Back To Top