skip to Main Content

Bračna stečevina

PITANJE: U toku je razvod od supruga iz bračne zajednice koja je trajala skoro 20 godina. Suprug je upisan kao vlasnik na imovini koju smo zajednički stekli u toku bračne zajednice, a napravili smo i porodičnu kuću na zemlji koju…

Back To Top