skip to Main Content

Najam automobila (rent a car)

PITANJE: Ugovorni organ ima namjeru izvršiti nabavku usluge iznajmljivanja automobila bez vozača (tzv. rent a car). Može li se predmetna usluga realizovati primjenom Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama,…

Back To Top