skip to Main Content

PITANJE: Dobavljač je podugovaraču izdao potvrdu o uredno izvršenim ugovorima. Da li je takva potvrda prihvatljiva sa stanovišta Zakona o javnim nabavkama?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top