skip to Main Content

PITANJE: Zahtijevana je garancija za ozbiljnost ponude. Najuspješniji ponuđač nije dostavio dokaze o ispunjavanju uslova iz čl. 45. i 47. Zakona o javnim nabavkama. Može li nedostavljanje navedenih dokaza biti razlog za aktiviranje garancije za ozbiljnost ponude?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top