skip to Main Content

PITANJE: Ugovorni organ ima namjeru izvršiti nabavku usluge iznajmljivanja automobila bez vozača (tzv. rent a car). Može li se predmetna usluga realizovati primjenom Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama, obzirom da pomenuta usluga nije navedena u Aneksu II Dio A, niti se radi o izuzeću iz Aneksa II Dio C Zakona o javnim nabavkama?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top